Niels Henrik Gregersen

Niels Henrik Gregersen

Professor

Her en oversigt over (1) mine forskningsområder i kort form, (2) særlige tyngdepunkter baseret på forskningsmidler, samt (3) publikationer 2017-2022. Kig på det, der måtte have interesse.  

1. Overordnede forskningsområder

Jeg har beskæftiget mig med tre overordnede områder: (1) Samtidsteologi, (2)  Religion & Naturvidenskab, og (3) Fænomenologiske og livsfilosofiske bidrag til interdisciplinære temaer 

(1) Samtidsteologi (systematisk teologi). Det grundlæggende spørgsmål er her, hvad kristendommen er og kan betyde i en nutidig kontekst. Som baggrund herfor er forholdet mellem Luther og Grundtvig en central akse, men af nyere inspirationer må nævnes K.E. Løgstrup og Wolfhart Pannenberg. Jeg har herunder forsøgt at skrive om de fleste klassiske temaer i kristendommen: gudsbilledet, skabelse og forsyn, mennesket på godt og ondt, inkarnation og kristologi, kirkesyn og sakramentslære, samt synet på liv, død og evigt liv i den kristne tradition. Hvordan kan man tænke og tale om alt dette i dag? 

(2) Religion & Naturvidenskab: Det grundlæggende spørgsmål er her, hvordan de moderne naturvidenskaber, både kritisk og konstruktivt, kan bidrage til en nyformulering af en religiøs livsforståelse  i vores tid. Jeg har her foretaget en vis specialisering inden for darwinismen (i dens forskellige skikkelser) og de moderne kompleksitetsvidenskaber (herunder informationsvidenskab). Hvordan sætter naturvidenskaberne grænser for moderne teologi? Og hvordan kan teologien selv bidrage til forståelsen af den natur, vi har omkring os, og som vi selv er?  - Om disse emner har jeg mest skrevet på engelsk, da det er her, de store debatter foregår. 

(3) Fænomenologi og livsfilosofi er i mit arbejde en integreret del af teologisk og tværfaglig tænkning. Det afgørende spørgsmål er her, hvordan man kan følge vandringen af centrale brobyggende begreber og ideer inden for teologi, filosofi og videnskab. Hvordan har fx. klassisk teologiske begreber som tro, håb og kærlighed åbnet for nærliggende fænomener som tillid, mod og omsorg for andre, også for den ikke-menneskelige verden? Hvad har resonans og skabelsesteologi, generøsitet og nåde med hinanden at gøre? Hvilken betydning har sansen for risiko, fare og krise for nutidige måder at leve livet og forstå tilværelsen på? 

2. Tyngdepunkter baseret på forskningsbevillinger 

(1) Videnskab og tro

Fra sommeren 2023 har jeg sammen med prof. Per Sangild (medicin)  fået en god bevilling fra Samfonden til at oprette et Center for Videnskab og Tro på Københavns Universitet, placeret på Det Teologiske Fakultet. Opgaven bliver her at levere international og dansk forskning til feltet i bred forstand. En særlig opmærksomhed vies forholdet mellem Øst og Vest, særligt forholdet Indien og Kina og vestlig tænkning om videnskab, filosofi og spiritualitet. Desuden bliver opgaven at  formulere en offentlighedsvirksom tænkning om de mange emner, der går på tværs af fakulteterne, og som offentligheden har brug for at få mere viden om. Både forskning og formidling vil ske i samarbejde med andre, både nationalt og internationalt.

(2) Jura og teologi i Norden

I perioden fra 2016 til 2020 var jeg med i forskningsprojkektet, Protestant Nordic Law (PRONOLA), ledet af juraprofessor Lisbet Christoffersen. Foruden en række artikler (der også hang sammen studier om reformationens længdevirkinger, se nedenfor), har jeg været medudgiver af et større værk, Globalization and Re-Confessionalization: Protestant Nordic Law 1945-2017 (Southern Danish University Press, 2022). Her skrev jeg bl.a.  om K.E. Løgstrup og Regin Prenters opfattelse af lov, ret og kristendom i og efter besættelsen 1940-45.   

(3) Teologi og katastrofeforskning

I forbindelse med oprettelsen af "Changing Disasters"-programmet på Københavns Universitet (2013-2016) fungerede jeg sammen med Isak Winkel Holm som forskningsleder på den del af programmet, der drejer sig om "Imagining Disasters". De teologiske bidrag udarbejdedes i et samarbejde med post.doc. (nu lektor) Christine Tind Johannessen-Henry og ph.d.-studerende (nu adjunkt) Mikkel Gabriel Christoffersen.  

Mine egne bidrag koncentrerede sig om klimaforandringerne i Systematic Theology and Climate Change (Routledge, 2014) og om teologi og katestrofeteori i Disaster Studies: International and Multidisciplinary Approaches (Routledge, 2015). Herudover tre temanumre i tidsskrifter: a) "Katastrofens teologi", Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 141, september 2015, b) "Endangered Selves and Societies", Dialog: A Journal of Theology, autumn 2017, and c) "Risk and Resonance", Philosophy, Theology, and the Sciences, Spring 2018.

(4) Reformationen 1517 i længdeperspektiv 

Baseret på en bevilling fra Kirkeministeriet i 2015-2017 er følgende blevet udgivet:

1) Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 1-3 (Syddansk Universitetsforlag,  2017), 1518 sider. Værket er redigeret sammen med kirkehistorikeren Carsten Bach-Nielsen (Aarhus Universitet) i et samarbejde med en lang række danske forskere på tværs af faggrænser.

2) Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, Wingren, and the Future of Scandinavian Creation Theology (Vandenhoeck & Ruprecht, 2017), 274 sider. Bogen var en samlet præsentation af skandinavisk skabelsesteologi (Løgstrup, Wingren og Prenter) i en international kontekst. Arbejdet er senere fortsat, bl.a. gennem en mindre bevilling fra Nordforsk 2020-23.

3) Hvorfor er vi protestanter? Om reformationen og teologien (Eksistensen, 2017). En kort introduktion til protestantisk teologi i Forlaget Eksistensens Hvorfor...?-serie.

4) En række mindre arbejder om Luther, bl.a. "Martin Luther in Denmark", Oxford Research Encyclopedia of Martin Luther (Oxford University Press,  2017). Netudgaveen er åben på "Oxford Research Encyclopedia of Religion" (ORER) 

(5) Naturalisme og kristendom 

I årene 2008-2013 modtog prof. Troels Engberg-Petersen som PI og jeg som Co-PI, en større bevilling fra KUs "Star Research Foundation" til oprettelse af Center for Naturalism and Christian Semantics (CNCS). Centret har givet plads til en større gruppe af yngre forskere, hvoraf flere siden har fået stillinger som lektorer og professorer på Det Teologiske Fakultet og i udlandet. Nytestamentleren Engberg-Petersens arbejder om forholdet mellem stoicisme og nytestamentlig kristendom har været trendsættende, udgivet på bl.a. Oxford University Press. Jeg selv kunne fortsætte arbejdet med Naturvidenskab & Religion.

I 2012 udgav fysikeren Paul Davies og jeg bogen Information and the Nature of Reality (Cambridge UP, 2012; nyudgivet i CUPs "Canto Classics"-serie, 2014). Sammen med Mikael Stenmark (Uppsala) udgav jeg bogen Naturalism and Beyond: Religious Naturalism and Its Alternatives (Peeters, 2016).

I den mere teologiske ende af skalaen gav centeret mig mulighed for at udfolde begrebet "deep incarnation", dvs. en måde at tænke om inkarnationen på, som omfatter ikke bare mennesket Jesus, men også menneskeligheden, og ikke kun menneskeligheden, men også materialiteteten. For "Ordet blev kød" (Johannes 1,14), ikke bare menneske. Ethvert menneske er også et jordvæsen. Den primære publikation er her Incarnation: On the Scope and Depth of Christology (Fortress Press, 2015). Desuden holdt jeg i april 2017 de tre Goshen Lectures on Science and Religion under titlen "Deep Incarnation: From Cosmos to Commitment", og i marts 2022 The Interface Lectures på Regent College, Vancouver, om dybdeinkarnation i et biologisk og økologisk perspektiv. 

Jeg har desværre ikke kunnet få forskningsmidler til andre teologiske projekter som fx. Den generøse ortodoksi: Konflikt og kontinuitet i kristendommen (Anis 2015, 5. oplag 2017) og Ind I fællesskabet: En samtidsteologi om gudsriget og det evige liv (Eksistensen 2021, 2. oplag 2022). Alligevel skylder jeg givetvis forskningscentrene den inspiration, der gjorde disse arbejder mulige. 

 

3. Publikationer i årene 2017 til 2022

                                         2022

  1. Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017. Eds. Pamela Slotte, Niels Henrik Gregersen, and Helge Årsheim. Odense: University Press of Southern Denmark 2020, 488 pp.
  2. "Introduction: Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017.” In Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017. Eds. Pamela Slotte, Niels Henrik Gregersen, and Helge Årsheim. Odense: University Press of Southern Denmark, 13-38.
  3. “Nordic Lutheranism and Secular Law: The Role of Law in the Grundtvigian Creation Theologies of K.E. Løgstrup and Regin Prenter.” In Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017. Eds. Pamela Slotte, Niels Henrik Gregersen, and Helge Årsheim. Odense: University Press of Southern Denmark, 41-87.
  4. Bruno Petrušić & Niels Henrik Gregersen, ”The Selective Awareness Experiment: An Argument for Causal Pluralism.” Issues in Science and Theology: Creative Pluralism? Eds. Michael Fuller, Dirk Evers & Anne Runehov. Amsterdam: Springer Netherlands, 133-143.
  5. ”Wentzel van Huyssteen (1942-2022) in memoriam”. International Society for Science and Reliigon. December 2022 Blog. www.issr.org.uk/blog/december-2022-blog, 1-8.
  6. “Offentlighedsteologi i dansk tradition: Rødder og ruter” (medforfatter: Jonas Adelin Jørgensen). I Offentlighedsteologi: En introduktion. Red. Jonas Adelin Jørgensen, Birgitte Stoklund Larsen & Ulrik Nissen. København: Eksistensen, s. 63-96.
  7. ”Folkekirkens fem bekendelsesskrifter: Bekendelser af første og anden orden”. I Bekendelser: En antologi om forpligtethed. Red. Henrik Brandt-Pedersen. København: Eksistensen, s. 95-110.
  8. “Hvad har resonans med teologi at gøre?”. Arken # 170, 10-17.
  9. ”Tre økologier: den fremmede, den kulturskabte og den sammenfiltrede natur – en diskussion med Cecilie Rubow”. Arken # 172, 8-16.
  10. ”Hemmeligheder: Mellem slør og åbenbaring”. Bibliana 2022/#1, 1-6. https://readymag.com/u53721909/3151589/

 

                                                   2021

768.        Ind i fællesskabet. En samtidsteologi om gudsriget og det evige liv. København: Eksistensen, 448 pp. 1st ed. March 13, 2nd edition October 4, 2021.

Anmeldelser:

Thomas Reinholdt Rasmussen: ”Midt i livet begynder det evige liv”, Kristeligt Dagblad d. 12.4.2021.

Jes Nysten: ”Den generøse samtidsteologi”, Præsten 111:17, d. 29. april 2021, s. 398-401.

Martin Ravn: ”Generøs bog om døden bringer læsernes egne erfaring i spil”, Kirke.dk d. 15.4.2021

Henrik Bach: ”Imponerende bog om den kedeligste af alle verdens religioner”, Information d. 25.6.2021.

Søren Pedersen: ”Ind i fællesskabet”, Religion: Religionslærerforeningen for gymnasiet og HF, 2021: 3, 34-36.

Jonas Jochumsen, ”Ind i fællesskabet”, Arken # 169 (2021), 74-75.

767. Henrik Gregersen & Hans Raun Iversen eds., Theodor Jørgensen: Dannelse til evigheden. Udfordringer til dansk teologi. København: Eksistensen 2021, 352 pp.

766. Body Politics: Theology in the Pandemic, Dialog: A Journal of Theology 68:4 (2021), 348-350.

765. Resonant Selves in Ethical and Theological Perspective: On Personhood and Identity Formation. Dialog: A Journal of Theology 68:4 (2021), 396-408.

764. ”Can Science Dispense with Religion?”. In Can Science Dispense with Religion? Ed. Mehdi Golshani. Qum: Al-Mustafa International Publication and Translation Center, 3rd ed., 151-158.

763. Niels Henrik Gregersen & Hans Raun Iversen: ”Indledning: Tro og menneskelighed i Theodor Jørgensens teologi”. I: Theodor Jørgensen: Dannelse til evigheden. Udfordringer til dansk teologi. København: Eksistensen 2021, 7-27.

762. “Resonans og transcendens: Når der bliver mere ud af mindre”. Kritisk forum for praktisk teologi no. 163 (2021), 1-21. Open access: https://www.kfpt.dk/

761. ”Forlaget Vandkunstens nye teologiske Folkebibliotek”, TEOL-Information 64: september 2021, 27-30.

760. ”Ind i fællesskabet: Kan man tro på opstandelsen?” Trinitatis Kirkeblad 2021:1, 10-13.

759. ”Ansigtets inder- og yderside. Hvem er vi – bag masken og foran masken?”, Domkirken 85:4: Kirkemagasin, 6-7.

758.”Farvel til en moderne gammeltroende. Mindeord om Ole Jensen”. Kirke.dk. 16.12.2021

 

                                               2020:

759. “Deep Incarnation and Chalcedon: On the Enduring Legacy of the Cappadocian Concept of mixis”. In Herausforderungen des klassischen Theismus. Band 2: Inkarnation (STEP 16:2). Eds. Thomas Marschler and Thomas Schärtl. Aschendorff: Münster 2020, 253-287.

758. “Is the Universe a Sacrament? Denis Edwards’ Contribution to Sacramental Thinking”. In: God in the Natural World: Theological Explorations in Appreciation of Denis Edwards. Eds. Ted Peters & Marie Turner. Adelaide, AUS: ATF Press, 25-42.

757. Lisbet Christoffersen & Niels Henrik Gregersen: “N.F.S. Grundtvig and A.S. Ørsted: Shapers of the Danish People’s Church.” In Making Scandinavian Law Christian: Law and Christianity in the Writing of Scandinavian Jurists (Law and Religion Book Series). Eds. Kjell Å Modéer and Helle Vogt. London: Routledge, 206-241.

756. ”Resilient Selves: A Theology of Resonance and Secularity”, Dialog: A Journal of Theology59:2, 93-102.

755.  ”The Corona Crisis Unmasks Prevailing Social Ideologies”.Dialog: A Journal of Theology 59:2, 83-85. Also at Wiley PublicEmergency Collection, htttps://nih.gov.us“

754. En dåbsteologi for uperfekte mennesker med en ufærdig tro: En dybdeteologisk tolkning”. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 160 (Juni 2020: Dåb), 61-76.

753. ”Dåpen – en nådens kilde. Anmeldelse af Harald Hegstad”. Tidsskrift for praktisk teologi 37:2, 108-112.

752. ”Perfektionskulturen giver ny aktualitet til det religiøse.” Oprindelig titel: ”Perfektionskultur og udmattelse”, kronik i Kristelig Dagblad 22. januar 2020.

751. Coronakrisen viser ideologiernes afmagt. Essay”. Kristeligt Dagblad, 28. marts 2020.

       

                                   2019 

750. Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018. Festskrift til Hans Raun Iversen. Red. Lisbet Christoffersen, Niels Henrik Gregersen, Karen Marie Sø Leth-Nissen. København: Eksistensen 2018, 370 pp. Heri ”Forord”, pp. 7-8.

749. “Risk and Resonance: Expanding the Science-Religion Dialogue.” Philosophy, Theology, and the Sciences 6:2 (2019), 1-5.

748. “Resonance, Risk, and Religion: Gerd Theissen and Hartmut Rosa on Religious Resonance.” Philosophy, Theology, and the Sciences 6:2 (2019), 6-32.

747. "From oeconomia to Nordic Welfare Societies: The Idea of a Third-Zone Lutheranism”. Theology Today 76:3 (2019), 224-232.

746. "Religious Implications of Multilevel Systems Biology”. In Rethinking Biology: Public Understandings. Eds. Michael J. Reiss, Fraser Watts, and Harris Wiseman. Singapore: World Scientific Publications, pp. 233-264.

745. ”Towards a more Generous Creation Theology: On Mutuality and the Circulation of Gifts. In: American Perspectives meet Scandinavian Creation Theology, Elisabeth Gerle and Michael Schelde. Aarhus: The Grundtvig Study Center/Church of Sweden Research Department 2019, 64-75.

744. “Preface”. I Denis Edwards, Deep Incarnation: God's Redemptive Suffering with Creatures. Maryknoll, New York: Orbis Books, xi-xiii

743. ”Hans Raun Iversens program for den praktiske teologi”. I: Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018. Festskrift til Hans Raun Iversen. Red. Lisbet Christoffersen, Niels Henrik Gregersen, Karen Marie Sø Leth-Nissen. København: Eksistensen 2019, 29-48.

742. ”Det resonante selv: Naturen som resonanssfære”. I Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiple mennesker i multiple møder. Red. Christine Tind-Johannesen-Henry & Hans Raun Iversen. København: Eksistensen Akademisk, 241-270.

741. ”Blasfemi: Fra Jesus-traditionen til nyeuropæisk kristendom”. I Religionsretlig lovgivning Kirkeretsantologi 2019: Trossamfundslov og Blasfemibestemmelse. Christoffersen, Lisbet, Anders Jørgensen & Svend Andersen. København: Eksistensen Akademisk, s. 245-264.

740. ”Fra Universitet til Diversitet: Om samtidsteologiens forhold til tro og kirke”, Trosforum 2004-2019. Anne Ravn o.a. København: Det teologiske Fakultet, 38-46.

739. ”Plug-in dåb”. I Kirkemagasin Vor Frue Kirke København 15:2 (marts-maj). ”Tema: Dåb”, 6-7.

 

                                             2018

 

738. Carsten Bach-Nielsen, Niels Henrik Gregersen og Niels Kærgaard, Hvorfor holder vi reformationsjubilæum? Om reformationen og erindringen. (Reformationsserien nr. 11) (Eksistensen: København), 78 s., 2018.

737. ”Church and Culture in Living Interaction”. In Human Comes first: The Christian Theology of N.F.S. Grundtvig, ed. Edward Broadbridge. Aarhus: Aarhus University Press, 2018. 22-55.

736. “Wisdom Theology as an Axial Phenomenon.” In Evolution of Wisdom: Major and Minor Keys, eds. Agustín Fuentes and Celia Deane-Drummond. Notre Dame, IN: Center for Theology, Science, and Human Flourishing 2018, 170-182.

735. “From Spiritual Information to Communication and Transformation”. In Sir John’s Vision: What Do We Know? What Is There to Learn? In Paul C.W Davies, George F.R. Ellis, and Keith Ward. West Conscohocken, PA: Templeton Press, 164-173.

734. “Luther’s Theology of Creation: Nordic Perspectives”. Lutherjahrbuch 2018, vol 86, 353-355.

733. ”Den perforerede to-regimentelære: Den tredje zones lutherdom”, Ugeskrift for Retsvæsen, januar 2018 nr. 2, 11-14.

732. ”Mr. Praktisk teologi sender stafetten videre”. TEOL-information, No 58, 2018, 6-9.

731. ”Opstandelsen handler om fællesskabet”, kronik i Kristeligt Dagblad 3. april 2018.

 

                                                 2017:

730. Hvorfor er vi protestanter? Om reformationen og teologien (Reformationsserien nr. 10) (Eksistensen: København), 80 s., 2017.

729. Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 1: 1517-1700. Bind 2: 1700-1914. Bind 3: 1914-2017, eds. Niels Henrik Gregersen and Carsten Bach-Nielsen (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), 443 + 464 + 611 pp. = 1518 pp.

728. Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology, eds. Niels Henrik Gregersen, Bengt Kristensson Uggla, and Trygve Wyller (Research in Contemporary Religion vol 24) (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht 2017), 274 pp. ”Preface”, s. 7-9.

729. ”Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology”, with Bengt Kristensson Uggla and Trygve Wyller. In Reformation Theology for a Post-Secular Age, 11-34.

728. “K.E. Løgstrup and Scandinavian Creation Theology”. In Reformation Theology for a Post-Secular Age, 37-66.

727. “Martin Luther in Denmark”, Oxford Research Encyclopedia of Religion. Online March 2017, 21 pp. DOI: 10.1093/acrefore/9780199340378.013.319

726. “Luther in Denmark”, The Oxford Research Encyclopedia of Martin Luther, Derek R. Nelson & Paul Hinlicky eds. (New York: Oxford University Press 2017), vol. 2., pp. 256-270

725. “Religion and Axiality: Theological Reflections on Robert N. Bellah’s Axial Age Hypothesis”, Scottish Journal of Theology 2017:1, pp. 61-73. doi: 10.1017/S0036930616000478. February 3, 2017.

724. “The Exploration of Ecospace: Extending or Supplementing the Neo-Darwinian Paradigm?”, Zygon: A Journal of Theology 52:2 (June 2017), 561-586.

723. “Positive Loss and Tragic Memory: On the Preservation of Community”, Dialog: A Journal of Theology 56:4 (Winter 2017), 11-21.

722. “Endangered Selves and Societies: Towards a Theology of Disaster” (editorial with Jan-Olav Henriksen), Dialog: A Journal of Theology 56:4 (Winter 2017), 331-335.

721. “Introduction: J. Wentzel van Huyssteen and Interdisciplinary Theology”, In Human Origins and the Image of God: Essays in Honor of J. Wentzel van Huyssteen (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2017, 1-21.

720. ”Reformationen som kirkeligt og kulturelt program” (Niels Henrik Gregersen & Carsten Bach-Nielsen). I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 1: 1517-1700 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), 11-31.

719. ”Fra enevælde til demokrati: Lutherdommens transformationer” (Carsten Bach Nielsen & Niels Henrik Gregersen). I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 2: 1700-1914 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 9-31.

718. ”Luther genopført, modsagt og genbrugt: Det 20. århundredes epoker”. I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3: 1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 11-47

717. ”Luther i dansk kirke og kultur 1914-2017” I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3:1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 75-121.

716. ”Dansk teologi 1914-2017”. I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3: 1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 253-300.

715. ”Ti bud på den fortsatte reformation: Indledning”. I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3: 1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 461-466.

714. ”Den fortsatte reformation: Hvad med spiritualiteten? I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3: 1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 553-561.

713. ”Videnskab - tese 63-65”. I 95 nye teser, eds. Anne Marie Pahuus & Henrik Grøndal Lund (Aarhus: Aarhus University Press 2017), pp. 161-67.

712. ”Ånd (Treenigheden)”, Præsteforeningens Blad 2017:45, pp.1150-1153.

711. “Reformationen i dansk kirke og kultur I-III: Præsentation af et forskningsprojekt”. Teol-Information 55, Februar 2017, pp. 10-13.

710. Kristian Mejrup, Niels Henrik Gregersen & Lisbet Christoffersen, ”Pronola: Nyt nordisk forskningsprojekt om ret og religion”. Teol-Information 55, Februar 2017, pp. 30-33.

709. ”Videnskaben og virkelighedens båndbredde… og noget om balloner”, Kvant 28:4, pp. 31-32.

708. Ciara Reyes & Niels Henrik Gregersen. “Deep Incarnation & the Cosmos: A Conversation with Niels Henrik Gregersen” (with ), American Scientific Association Publications, Summer 2017, 1-4.

Ældre udgivelser findes på denne hjemmeside under "Publikationer".

Primære forskningsområder

Jeg har to primære forskningsområder: Samtidsteologi (dogmatik) samt Religion & Naturvidenskab 

(1) Samtidsteologi (dogmatik). Det grundlæggende spørgsmål er her, hvad kristendommen er og kan betyde i en nutidig kontekst. Som baggrund herfor er forholdet mellem Luther og Grundtvig en central akse, men af nyere inspirationer må nævnes K.E. Løgstrup og Wolfhart Pannenberg. Jeg har herunder forsøgt at skrive om de fleste klassiske temaer i kristendommen: gudsbilledet, skabelse og forsyn, mennesket på godt og ondt, inkarnation og kristologi, kirkesyn og sakramentslære, samt synet på liv, død og evigt liv i den kristne tradition. Hvordan kan man tænke og tale om alt dette i dag? 

(2) Religion & Naturvidenskab: Det grundlæggende spørgsmål er her, hvordan de moderne naturvidenskaber kritisk og konstruktivt kan bidrage til en formulering af religion, særligt kristendommen, i vores tid. Jeg har her foretaget en vis specialisering inden for darwinismen (i dens forskellige skikkelser) og de moderne kompleksitetsvidenskaber. Hvordan sætter naturvidenskaberne grænser for moderne teologi? Og hvordan kan teologien selv bidrage til forståelsen af den natur, vi har omkring os, og som vi selv er?  - Om disse emner har jeg mest skrevet på engelsk, da det er her, de store debatter foregår. 

ID: 8518