Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer (afsluttet)

Billede af kapel

Projektperiode: 1. februar 2002 til 31. august 2014

Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer forskede i moderne vesteuropæisk kultur med fokus på, hvordan middelalderlige kirkelige ritualer i mange tilfælde gav genlyd i moderne kunst og kultur i rekontekstualiserede og transformerede former. Fra 2010 ledte centret et internationalt samarbejdsprojekt i EuroCORECODE programmet under European Science Foundation (2010–2014). Projektet omhandlede kulturarven fra middelalderens ritualer og helgenkult med fokus på spørgsmål om lokal, regional og national identitet.