What Money Can't Buy

Forskningsprojektet What Money Can’t Buy undersøger, hvad der sker med institutionerne, når de skal manøvrere mellem markedsorientering, individualisering og bidrag til samfundets sammenhængskraft og værdiorientering. Forskningsprojektet bruger den danske folkekirke som central case.

Projekt: "What Money Can't Buy"
Periode: 2014 til 2020

Projektet har hjemsted på Center for Kirkeforskning på Det Teologiske Fakultet, mens forskergruppen er tværfagligt sammensat med baggrund i teologi, økonomi, jura og humaniora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor kan du finde links til avisartikler og andre medier, hvor forskere i What-projektet udtaler sig eller bliver nævnt i relation til What-projektets forskningsfelt.

Lisbet Christoffersen "Jo, ikke-medlemmer kan blive begravet i folkekirken", Information, Samfund, 13. marts 2017.

Hans Raun Iversen: ”Kirken som livsvarig forening eller zapperkirk”. Flensborg Avis 20.11.2014.

Iversen, Hans Raun & Niels Kærgård (2014), ”Fri folkekirken fra synlighedshungrende politikere”, Informations kronik, 2. juni 2014.

Iversen, Hans Raun: ”Folkekirken er en kulturinstitution". Kristeligt Dagblads kronik 30. Januar 2017

Hans Raun Iversen bliver interviewet i P1 morgen om Folkekirkens rolle i samfundet; Danske kirker er de mest åbne i Norden "Den danske folkekirken har førertrøjen på som societal church i sammenligning med både de andre nordiske lande, England og Scotland." 6. februar 2016

Sidsel Kjems fortæller om sin igangværende forskning i Kristeligt Dagblads Netudgave 2. august og i papiravisen 3. august 2016.

Sidsel Kjems og Niels Kærgård bliver interviewet af DR Detektor om dels kirkeskattens udvikling og kirkeskatten som begreb.

Sidsel Kjems bliver interviewet i Radio24syv Morgen om folkekirkens økonomi fredag d. 6. maj 2016. Senere i udsendelsen bliver Kultur- og Kirkeminister Bertel Harder interviewet om samme.

Sidsel Kjems udtaler sig til DR Detektor om hvordan man korrekt kan sammenligne størrelsen af folkekirkens økonomi, relativt til Politiet eller Rigshospitalet; Faktatjek: Koster folkekirken mere end Rigshospitalet og politiet?

Sidsel Kjems bliver interviewet i P1 Eftermiddag om folkekirkens økonomi og danskernes forhold til folkekirken, særligt den økonomiske side. Mandag d. 18. januar 2016 kl 14.40.

Den norske netavis Fri Tanke bringer en interviewartikel med Sidsel Kjems om vurdering af mulige fremtidige finansieringsformer for den norske kirke. Torsdag d. 7. januar 2016; "Dansk forsker tror modell der folk sparer tusenvis på å melde seg ut, vil være best for kirken"

Den Norske avis Vårt Land har en artikel om finansiering af den norske kirke, baseret på Fri Tankas interview med Sidsel Kjems om dette emne. Lørdag d. 9. januar 2016; "

Vårt Land bringer efterfølgende et indlæg af Sidsel Kjems, som præciserer hendes vurderinger. Torsdag d. 12. januar 2016; Best for den norske kirke

 Kærgård, Niels (2016), Hvorfor er vi så rige og lykkelige – Reformationen og økonomien, Forlaget Eksistensen, København.

Margit Warburg og Michael Johan Brixtofte Petersen, ”Tilhørsforhold. Nationale følelser får liv i kirken”, Politiken, Analyse, 23. oktober 2016.

 

 

 

 

Teoretisk orienterede bidrag. Læs mere her.

Empirisk orienterede bidrag. Læs mere her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere: 

Navn Titel Telefon E-mail

Hans Raun Iversen

Lektor i Praktisk Teologi og Leder af Center for Kirkeforskning +45 22423520 hri@teol.ku.dk

Margit Warburg

Professor i religionssociologi, +45 5120 2935

warburg@hum.ku.dk

Niels Kærgård

Professor i jordbrugsøkonomi +45 35332264 nik@ifro.ku.dk
Lisbet Christoffersen Professor (mso) i ret, religion og samfund +45 46742755 lic@ruc.dk
Karen Marie Sø Leth-Nissen Ph.d-studerende +45 30229973 kmn@teol.ku.dk
Sidsel Kjems Ph.d.-studerende +45 51721441 smk@ifro.ku.dk
Jes Heise Rasmusen  Ph.d.-studerende - jhra@ucc.dk
Astrid Krabbe Trolle Videnskabelig assistent +45  26209405 fmz310@hum.ku.dk
Annette Kruhøffer speciale-studerende +45 20846738 ak@ak-kommunikation.dk
Andreas Schulz Rottbøll Studentermedhjælper +45 31566250 aschulz@ruc.dk