What Money Can't Buy

Forskningsprojektet What Money Can’t Buy undersøger, hvad der sker med institutionerne, når de skal manøvrere mellem markedsorientering, individualisering og bidrag til samfundets sammenhængskraft og værdiorientering. Forskningsprojektet bruger den danske folkekirke som central case.

Projekt: "What Money Can't Buy"
Periode: 2014 til 2020

Projektet har hjemsted på Center for Kirkeforskning på Det Teologiske Fakultet, mens forskergruppen er tværfagligt sammensat med baggrund i teologi, økonomi, jura og humaniora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretisk orienterede bidrag. Læs mere her.

Empirisk orienterede bidrag. Læs mere her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere: 

Navn Titel Telefon E-mail

Hans Raun Iversen

Lektor i Praktisk Teologi og Leder af Center for Kirkeforskning +45 22423520 hri@teol.ku.dk

Margit Warburg

Professor i religionssociologi, +45 5120 2935

warburg@hum.ku.dk

Niels Kærgård

Professor i jordbrugsøkonomi +45 35332264 nik@ifro.ku.dk
Lisbet Christoffersen Professor (mso) i ret, religion og samfund +45 46742755 lic@ruc.dk
Karen Marie Sø Leth-Nissen Ph.d-studerende +45 30229973 kmn@teol.ku.dk
Sidsel Kjems Ph.d.-studerende +45 51721441 smk@ifro.ku.dk
Jes Heise Rasmusen  Ph.d.-studerende - jhra@ucc.dk
Astrid Krabbe Trolle Videnskabelig assistent +45  26209405 fmz310@hum.ku.dk
Annette Kruhøffer speciale-studerende +45 20846738 ak@ak-kommunikation.dk
Andreas Schulz Rottbøll Studentermedhjælper +45 31566250 aschulz@ruc.dk