Har der været en revolution i Rusland? – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Arrangementer > Har der været en revol...

Har der været en revolution i Rusland?

Den 7. november dette år indtræffer 100-årsdagen for den Russiske Revolutions anden fase, den såkaldte “Oktoberrevolution", som førte til dannelsen af Sovjetunionen og det store socialistiske samfundseksperiment, der varede til dets sammenbrud i 1991. Som sådan er den 7. november en dag, der blev definerende for det 20. århundrede, ikke kun i sekulær forstand, men også for den russiske kirke, der som følge af det nye regimes militant antireligiøse politik i årene indtil det tyske angreb på Sovjetunionen kom tæt på organisatorisk udryddelse. Bortset fra hvad revolutionsprojektet ellers handlede om, var det også ment som det definitive opgør med kristendommen og i det hele taget med religion af enhver art. Det nye sovjetiske samfund tilsigtede at være verdens første konsekvent sekulære samfund blottet for enhver åndelig eller religiøs dimension.

På denne baggrund er det påfaldende, at 100-årsdagen for revolutionen ikke synes at blive genstand for ret megen offentlig opmærksomhed i dagens Rusland. Heller ikke  fra den Russisk-Ortodokse Kirke. Som om det er en begivenhed, man helst bare vil glemme.

Med udgangspunkt i den religiøse tænker Nikolaj Berdjajevs tolkning af revolutionen vil dagens seminar søge at belyse revolutionens årsager og konsekvenser i et kirkehistorisk perspektiv samt reflektere over, hvorfor disse ikke bliver genstand for større opmærksomhed, når så oplagt en lejlighed byder sig.

Som markering af jubilæet er seminaret desuden anledning til at præsentere Berdjajevs første opgør med revolutionen, der kom i bogen Ulighedens filosofi fra 1918, og som nu for første gang foreligger i en dansk oversættelse ved Christian Gottlieb.