Reformation og ret – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Arrangementer > Reformation og ret

Reformation og ret

Selskab for Kirkeret inviterer til årsmøde om reformationens betydning for retsopfattelsen i de lutherske områder

Selskabets årsmøde tager naturligt for et reformations-jubilæums-år spørgsmålet om reformationens bidrag til retstænkningen i Danmark under behandling. Reformationens betydning for retsopfattelsen generelt i de lutherske områder og mere specifikt i Danmark (Norge) er først for nylig blevet underkastet nærmere udforskning. Det er en stor glæde for Selskab for Kirkeret at kunne præsentere noget af den allerseneste, nye forskning på feltet. På konferencen vil der både blive anlagt en historisk og en aktuel synsvinkel.

PROGRAM

9.30: Velkomst

9.40-10.20: Adjunkt ph.d. Morten Kjær, Syddansk Universitet: 
Reformationens konsekvenser for retten 

10.20-10.40: Kaffe

10.40-11.20: Research Assistant ph.d. Mads Langballe Jensen, University of London: 
Luthersk naturret i Danmark mellem Hemmingsen og Holberg


11.20-12.00: Postdoc ph.d. Kristian Mejrup, Københavns Universitet: 
Pietismens betydning for sekulariseringen af dansk retstænkning

12.00: Frokost

13.00-13.40: Professor dr. jur. Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet: 
Naturretten i nutidig retsfilosofi

13.40-14.20: Professor dr. theol. Svend Andersen, Aarhus Universitet: 
Er en luthersk naturret mulig i dag?

14.20-14.40: Kaffe

14.40-15.20: Professor ph.d. Lisbet Christoffersen, Roskilde Universitet: 
Højesterets dom af 23. marts 2017 som udtryk for en reformatorisk arv: rettens sekularitet

15.20-16.00: Lektor ph.d. Jeppe Bach Nikolajsen, Menighedsfakultetet, Aarhus: 
Højesterets dom af 23. marts 2017 om ritual for vielse af par af samme køn i nutidig, reformationsteologisk belysning

16.00: Afsluttende debat

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.