”Den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et” – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Arrangementer > Semesteråbningsforelæs...

”Den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et”

Teologiske refleksioner over krigens legitimitet i kirkens historie. Semesteråbningsforelæsning ved lektor, dr.theol. Carsten Selch Jensen.

Mere info følger.