”Den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et” – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Arrangementer > Semesteråbningsforelæs...

”Den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et”


Teologiske refleksioner over krigens legitimitet i kirkens historie. Semesteråbningsforelæsning ved lektor, dr.theol. Carsten Selch Jensen.

Kan man tillade sig at slå ihjel i retfærdighedens og måske endda i Guds navn? Kan nogen krige kaldes retfærdige eller ligefrem hellige? Det er spørgsmål som har optaget teologer og lægfolk lige siden kristendommens allerførste tid, og som endnu den dag i dag ægger til diskussion i vores moderne samfund.

Forelæsningen ved Carsten Selch Jensen vil se nærmere på den tætte forbindelse imellem krig og religion (i særdeleshed imellem kristendom og krig), som har præget og formet den europæiske historie igennem de sidste par årtusinder.

Alle er velkomne til semesteråbningsforelæsningen på Det Teologiske Fakultet.