Seminar: Vi syndere!?

Seminar for Teologi og Assyriologi på Københavns Universitet (STAKU).

For at drage fokus på de arbejdsmetoder og erfaringer, som teologi og assyriologi hver især bidrager med til studiet af oldtidens Nærorient og Bibelen, bringer vi i denne omgang to spændende oplæg, som begge falder inden for samme tematiske ramme under titlen: “Vi syndere”.

Synd er et religiøst begreb, som det moderne menneske har det svært med. I dag synder vi måske mere med maven end med hjertet, når man omvender sig fra slankekurens oplyste vej, eller man synder når man springer “ben-dag” over i sit træningsprogram. Et spørgsmål er derfor, om synden er blevet sekulariseret, for hvem synder man egentlig imod? Og hvordan ved man, at man har syndet?

Disse spørgsmål optager os mennesker i dag både i en religiøs eller ikke-religiøs kontekst. Men er det spørgsmål, som til alle tider har optaget os? Hvad kan assyriologien og teologien fortælle os om forskellige syn på synden og på os selv som syndere?

Denne overordnede problemstilling har to oplægsholdere grebet an på unikke og spændende måder.

Det er gratis at deltage i seminaret. Der kræves ingen tilmelding.

Program

  • 15.00 – 15.15  Velkomst ved arrangørerne
  • 15.15 – 16.00  Oplæg ved Rasmus Aarslev (detaljer nedenfor)
                             Efterfølgende spørgsmål og diskussion
  • 16.00 – 16.15  Pause med kaffe, te og snacks (gratis)
  • 16.15 – 17.00  Oplæg ved Martin Friis (detaljer nedenfor)
                             Efterfølgende spørgsmål og diskussion
  • 17.00 – 18.00  Reception og fortsat diskussion

Oplæggene

Rasmus Aarslev, ph.d.-stipendiat i assyriologi

Nabonids syndsforladelse: Den sidste babylonske konge i kulturel erindring og litterære traditioner

Nabonid var konge af Babylonien 556-539 f.Kr. Hans regeringstid var præget af kontroverser af både religiøs og politisk karakter. Dette oplæg vil forholde sig til beretningen om Nabonids vanvid, helbredelse og efterfølgende tilbedelse af den ene sande Gud og vurdere troværdigheden af denne ved at sammenholde det babylonske, persiske, jødiske og hellenistiske kildemateriale.

Martin Friis, ph.d. i teologi

Vi ikke-syndere: Paulus’ syn på synden

Hvordan ser Paulus på fænomenet ’synd’? Hvad er for ham en ’synder’? Hvornår, og hvordan, synder en synder? Det tager dette oplæg et nærmere kig på, hvor vi går i kødet på Paulus’ syn på synden, synderen og syndigheden.

Snacks og reception

Før og mellem oplæggene vil der være kaffe, snacks og lidt sødt at ernære sig på. Efter de to oplæg byder STAKU på et lille glas vin og lægger op til yderligere diskussion af oplæggene i afslappede og imødekommende ramme.

Hvad er STAKU?

Seminaret præsenterer hvert semester en række oplæg med et fælles tema. Oplæggene holdes af forskere og undervisere fra teologien hhv. assyriologien. Oplæggene er korte og uformelle, og skal med deres forskellige tilgange til det fælles tema bl.a. illustrere teologiens og assyriologiens unikke tilgange til fælles problemstillinger.