Den johannæiske konflikt mellem filosofisk progression og teologisk tradition

Illustration

Lektor, ph.d. og valgmenighedspræst Jesper Tang Nielsen forsvarer sin doktordisputats "Den johannæiske konflikt mellem filosofisk progression og teologisk tradition. En kommentar til Johannesbrevene med særligt henblik på forholdet til Johannesevangeliet".

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:

  • Högskolelektor Rikard Roitto, Enskilda Högskolan Stockholm, Sverige
  • Professor Kasper Bro Larsen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
  • Lektor Gitte Buch-Hansen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (forperson)