Kvindelige præster i 75 år

De første kvindelige præster i Danmark

I foråret 1948 blev de første kvinder ordineret til præsteembede i den danske folkekirke. Det Teologiske Fakultet markerer i samarbejde med Selskabet for Danmarks Kirkehistorie jubilæet med et arrangement fredag den 24. marts 2023 i Kierkegaard Auditoriet (9A.0.01).

Program

10.15-10.20
Indledning v/Tine Reeh og Rasmus H.C. Dreyer

10.20-10.40
Sasja E.M. Stopa, AU/Edinburgh: Luthers dobbelttydige kvindesyn og dets historiske konsekvenser

10.40-11.00
Hans Raun Iversen, KU: Det ene embede? Diakonisser og andre kvindelige embeder i folkekirken før 1948

11.00-11.20
Mattias Sommer, AU: Grundtvigianismen og kvindelige præster og prædikanter før 1948

11.20-11.50
Pause

11.50-12.10
Peter V. Legarth, Menighedsfakultet: For og imod kvindelige præster i folkekirkens konservative retninger efter 1948

12.10-12.30
Gitte Buch-Hansen, KU: Next level: Queer eller kønsneutralt embede

12.30-13.00
Afrunding i plenum

Reception
Efter arrangementet vil fakultetet være vært for en lille reception på Markedspladsen.

Alle er velkomne!