Algoritmiske kontroverser: Digitale teknologier og offentlig debat

Algoritmiske kontroverser: Digitale teknologier og offentlig debat ved Sine Nørholm Just, professor i strategisk kommunikation, Leder af forskningsprojektet ”Algorithms, Data and Democracy” ved Roskilde Universitet:

Algoritmer og data sætter i stadigt stigende grad rammerne for den offentlige meningsdannelse, hvor indhold og budskaber kurateres efter vores handlemønstre og præferencer. Hvad betyder udviklingen i de digitale teknologier for demokratiet? Og kan tendenser i retning af personalisering og polarisering vendes til nye muligheder for den demokratiske samtale?

Åbne tværfaglige møder ved Center for Paradoksstudier: Møderne er åbne for alle og finder sted på Afdeling for Systematisk Teologi, 6B-1-62. Tilmelding er ikke nødvendig og spørgsmål kan rettes til jst@teol.ku.dk. Efter møderne fortsætter vi samtalen på Bryggen med mad og drikke.