AFLYST - - - Kompleksitet i sundhedsfremme

ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE AFLYST

Kompleksitet i sundhedsfremme ved Dan Grabowski, sundhedssociolog, seniorforsker og teamleder, Steno Diabetes Center, RH:

Forskning og udvikling inden for sundhedsfremme og forebyggelse har ofte svært ved at forklare og adressere uforudsete effekter af indsatser – primært på grund af en tendens til relativt ukritisk at implementere ”best practices”. Kompleksitets-orienterede tilgange baseret på solid kompleksitetsteori bliver sjældent anvendt inden for sundhedsfremmeforskningen og der er således brug for en markant teoretisk indsats for at kunne favne komplekse mekanismer relateret til sundhed og sygdom. Jeg foreslår at anvende Luhmanns systemteori som aktiv kompleksitetsteori i sundhedsfremmeforskningen og vil præsentere fire kompleksitets-orienterede forskningsprincipper: 1) Direkte overførsel af sundhedsviden og sundhedskompetencer er umulig, 2) Alle individer og sociale enheder er grundlæggende forskellige, 3) Individets eller den individuelle sociale enheds oplevelse af sundheds-relateret mening afgør, hvad der bedømmes som relevant, og 4) Det er afgørende, at sundhedskommunikation passer ind i eksisterende forventningsstrukturer, hvis den skal kunne observeres.

Åbne tværfaglige møder ved Center for Paradoksstudier: Møderne er åbne for alle og finder sted på Afdeling for Systematisk Teologi, 6B-1-62. Tilmelding er ikke nødvendig og spørgsmål kan rettes til jst@teol.ku.dk. Efter møderne fortsætter vi samtalen på Bryggen med mad og drikke.