Om kors, erkendelse og kenotisk solidaritet. Teologi i den globale krise

Klodens teologi

Klodens Teologi - Foredrag 1

Ved lektor Christine Svinth-Værge Põder 
 
Kan Vesten redde Kloden – og omvendt? Kan teologer løse verdens kriser, hvis bare de har den rigtige slags teologi? Eller rummer teologi sin egen krise? Med migration som bagtæppe bringer foredraget klassiske, moderne systematiske og kontekstuelle teologer i samtale om krise og nåde, lidelse og handling, det nære og det fjerne. 
 
Klodens Teologi - 11 åbne foredrag