At vende hjem til verden: Om tilbagevendelsens vanskeligheder og vidunder hos Kierkegaard

Klodens teologi

Klodens Teologi - Foredrag 11

Ved lektor Joakim Garff
 
Den fortælling, som Kierkegaard udfolder i Frygt og Bæven om Abrahams rejse til Morija Bjerg for at ofre Isak, handler – også –om de kam¬pe, der står tilbage, når Abraham bryder op fra sin ud¬lændighed og begiver sig tilbage til sit udgangs¬punkt, sit hjem. Tilbagevendelsens vanskeligheder melder sig med sti¬gen¬de styrke i Kierkegaards forfat¬terskab. For heller ikke den kristne synes nogen¬sinde for alvor at komme hjem i denne verden, men bliver og skal forblive hjemløs, fordi den kristne dermed kan fremhæve kristen¬dom¬mens forskellighed fra verden i verden. Sidelø¬bende med denne negative fremmedgørelse af den kristne udfolder sig imidlertid en positiv fremmed¬gørelse i Kierkegaards skildring af naturen, hvis liljer og fugle og andre ordløse fænomener taler et ganske andet og langt mere opbyggeligt sprog, der muliggør en forandret færden i verden.
 
Klodens Teologi - 11 åbne foredrag