Økoteologien og de tre naturer: den fremmede, den kultiverede og den infiltrerede natur

Klodens teologi

Klodens Teologi - Foredrag 2

Ved professor Niels Henrik Gregersen
 
Foredraget og diskussionerne vil dreje om den økologiske teologis repertoire. Vi har den store fremmede natur, der lægger op til glæde og agtelse; vi har den omgivne natur, som vi dyrker og passer på, men også kultiverer og laver om på; endelig har vi den natur, som vi selv er og som går på tværs af skellet mellem natur og kultur.
 
Klodens Teologi - 11 åbne foredrag