Global retfærdighed teologisk set: Perspektiver fra Martensens kristne socialisme og sociale etik

Klodens teologi

Klodens Teologi - Foredrag 5

Ved adjunkt Elizabeth Li
 
Hvor langt skal retfærdigheden række? Bør og kan vi tænke retfærdighed udover vores egne landegrænser? Skylder vi alle vores medmennesker noget? Og i så fald, hvad? Jeg vil undersøge om vi kan udlæse et overset teologisk perspektiv på global retfærdighed i Hans Lassen Martensens kristne socialisme og sociale etik og hans ideer om livsgoders fordeling, almenvellet og samtænkning af det sociale og individuelle.
 
Klodens Teologi - 11 åbne foredrag