Sandhedens landskab - Landskabets sandhed: Klodens teologi i den antropcæne æra

Klodens teologi

Klodens Teologi - Foredrag 5

Ved adjunkt Elizabeth Li
 
Den antropocæne æra angiver en tilstand, hvor teknologien har vundet herredømmet over globen, men hvor menneskeheden samtidig står over for en ny ansvarlighed: migration og klimakrise, og en ny hjemløshed. Tidligere faste holdepunkter mister deres troværdighed. Den sandhed, som træder frem i det antropocæne landskab, har beskæftiget den moderne kunst og kunstteori siden Nicolas Poussin, Immanuel Kant og Caspar David Friedrich. Blaise Pascal foregriber den nye hjemløshed: ”Sandhedens landskab er ikke her.” Pascal fragmentet anlægger et perspektiv på sandhedens landskab, som dette foredrag vil udfolde.
 
Klodens Teologi - 11 åbne foredrag