Global ulighed: Kierkegaard og etisk blindhed

Klodens teologi

Klodens Teologi - Foredrag 8

Ved lektor René Rosfort
 
Der er nok få, der vil benægte, at vi lever i en ulige verden. Jeg vil i dette foredrag undersøge, hvorfor vi, der har et overskud af materielle goder, ikke gør noget eller i hvert fald gør mere for de, der har et underskud af goder. Mit argument er, at vi ikke gør noget ved global ulighed, fordi etisk blindhed overfor andres lidelse er operativ del af de oplysningsidealer, som vi priser og stræber efter i dag: velfærd, rationalitet, godhed og kærlighed. Jeg vil i dette foredrag udarbejde en kierkegaardsk analyse af etisk blindhed og bruge Kierkegaards radikale kristne etik til at vise en anden måde at forholde sig til global ulighed, end de etiske løsningsmodeller, som præger den filosofiske og offentlige debat om global ulighed i dag.
 
Klodens Teologi - 11 åbne foredrag