Profetiske prædikener: teologisk kritik og grotesk håb i mødet med klimakrisen

Klodens teologi

Klodens Teologi - Foredrag 9

Ved lektor Marlene Ringgaard Lorensen
 
Med udgangspunkt i Mikhail Bakhtins beskrivelser af det groteske - som på én gang involverer et opgør med status quo såvel som en vision om en alternativ sammenhæng og måde at leve på - analyseres og diskuteres aktuelle prædikener og teologiske diskurser om klimakrise, grøn omstilling og håb.
 
Klodens Teologi - 11 åbne foredrag