Bibelselskabets 200 års jubilæum. Fællesmarkering ved Bibelselskabet og Det Teologiske Fakultet. Foredrag og diskussion.

Markering af Bibelselskabets 200 års fødselsdag:
BIBELEN I DET EKSEGETISKE VÆRKSTED: OVERSÆTTELSER OG OVERVEJELSER.

13.15    Velkomst
Kirsten Busch Nielsen (dekan)
Morten Thomsen Højsgaard (generalsekretær for Bibelselskabet)

13.35    Det Gamle Testamente på nudansk Tænkeren tænkte på nudansk, Line Pedersen (sproglig konsulent)

13.50  Patrick og patriarkerne: Hvordan oversætte 1 Mosebog for bogdroppere årgang 2014?, Søren Holst (lektor)

14.05  Diskussion

14.15  Den nye aftale: Bibelens brug mellem autorisation og praksis (arbejdstitel)
Leise Christensen (lektor, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter)

14.45  Kaffepause

15.00  Bibelen i Bibliana: At illustrere artikler om Bibelen
En samtale mellem Lejla Morgan (kunsthistoriker) og Finn Damgaard (redaktør).

15.20  Bibelen på tegnsprog: Oversættelsens udfordringer

En samtale mellem Janne Boye Niemelä (formand for Danske Døves Landsforbund) og Geert Hallbäck (konsulent på oversættelsen).

15.50  Afrunding

16.00  Reception