Den Enfoldige Morder

Dette arrangement er et forsøg på at bygge bro mellem de teologiske discipliner iblandt, og også en undersøgelse af filmkunstens muligheder som formidler af teologisk indhold. Hvordan kan de teologiske discipliner åbne op for en perception af den filmiske fortælling?

Med udgangspunkt i Hans Alfredsons film, 'Den Enfoldige Morder', fra 1982, afholdes et tværfagligt seminar, hvor tre oplægsholdere fra de teologiske afdelinger, vil undersøge det teologiske potentiale i filmen ud fra deres respektive forskningsområder. Oplæggene vil være udgangspunktet for en efterfølgende samtale og diskussion.

Oplæg med efterfølgende diskussion: 18.15 -20

Frederik Poulsen, dr.theol. og adjunkt i Det Gamle Testamente, ABE

”Den enfoldige morders bibellæsning”

Bibelen spiller en væsentlig rolle i Den Enfoldige Morder. Hovedpersonen Sven læser ofte i den, skriftsteder er flettet ind i dialogerne, og filmen som helhed behandler en række bibelske temaer (social uretfærdighed, dom, apokalyptik).

Iben Damgaard, lektor i Etik og Religionsfilosofi, AST

”Den enfoldige morder og hans far i himlen”

Hvad kan godheden, idioten, stille op overfor latterliggørelsen, ydmygelsen, dehumaniseringen?

Sven Rune Havsteen, lektor i Kirkehistorie, AKH

”Den enfoldige morder og musikken”

Filmens lydside udgøres af Verdis Requiem. Hvad karakteriserer Requiemet som genre, og hvilken rolle spiller det i filmen?

NB. For alle interesserede, vises filmen umiddelbart før oplæggene, det vil sige kl. 16.15 i Kierkegaard Auditoriet, Bygning 9A, Søndre Campus