Medier, rum, religion og teologi

Studienævnets temadag om "Medier, rum, religion og teologi"