Dannelse til evigheden. Udfordringer til dansk teologi.

Program

15,00: Velkomst ved lektor emeritus Hans Raun Iversen

15,05: ”De teologiske udfordringer i Theodor Jørgensens bog Dannelse til evigheden” ved professor emeritus i dogmatik Kjetil Hafstad, Oslo Universitet

15,30: ”Theodor Jørgensens arbejde med meditationer” ved sognepræst ved Frederiksberg Kirke og stiftspræst for efteruddannelse i Københavns Stift, Pia Nordin Christensen.

15,45: ”Hvad jeg (og andre!) har lært af Theodor Jørgensens teologi” ved professor i dogmatik Niels Henrik Gregersen

16,00: Pause med forfriskninger

16,20: Drøftelse mellem oplægsholderne og spørgsmål fra deltagerne

16,55: Hilsen fra Lise og Anders Jørgensen