Sprog for det hellige - mellem det uudsigelige og det uforudsigelige

Sten

Der er grænser for, hvad ord kan udtrykke. Samtidig er der ord, der overrumpler, overrasker og bevæger os langt ud over vores grænser. Sproget er på én gang begrænset og grænsesprængende. Det kan åbne, ordne, dømme, støde og provokere, glæde og opmuntre, anfægte, anspore og begejstre. Men kan det indfange hjertets længsel, synets øjeblik og troens anelse?

Vi lever udspændt mellem det uudsigelige og det uforudsigelige. Det er et eksistentielt grundvilkår. Og det er teologens og prædikantens store udfordring. Sproget besidder både en kraft og en kraftesløshed, og i formidlingen af det hellige bevæger vi os ud, hvor forholdet mellem ord og sansning i særlig grad træder frem som en sitren i luften af noget uforløst.

Årets konference for præster og teologer på Københavns universitet har fokus på homiletikkens vanskelige formidling af det både uudsigelige og uforudsigelige. Men den rammer også ind i hele debatten om gudstjenesten og sproglig fornyelse af liturgien. Hvad skal en prædiken? Hvad kan en tekst? Hvordan kan vi tale sammen, og i hvor høj grad lever vi af det vi får givet, men ikke har ord for?

Det er os en stor glæde at præsentere et spændende program, der håber på den store genåbning af verden hen over sommeren. Du kan møde Charles Campbell fra North Carolina i et oplæg om menneskelivets gådefuldhed og sproget farlige kompleksitet. Billedkunstneren Per Bak Jensen om tavshedens sprog. Joakim Garff om billedsprogets forvandlende kraft i Kierkegaards opbyggelige taler. David Bugge om digtningens opstand mod trivialiteten hos Løgstrup og Karl Ove Knausgaard. Og så skal vi til romankoncert med Stine Pilgaard og Katrine Muff Enevoldsen, om vestjysk samtalekunst og nye højskolesange.

Vi håber på, at vi til september er sluppet ud af vores huler og kan samles til spændende dage i levende, frygtløst, fysisk samvær med hinanden. Vi trænger til det!

Konferencen er åben for præster, teologer og teologistuderende m.fl.

Tilmeld dig her.

Program, torsdag d. 9. september

 9.30  Morgenkaffe med croissant og morgensang ved auditorium 4A.0.69 ved hoveddøren, Søndre Campus, Njalsgade 76, KBH S.
10.00-10.20  Velkomst ved Dekanen ved Det Teologiske Fakultet, stiftsrepræsentant Mette Marie Trankjær og Leder af Center For Kirkeforskning Marlene Ringgaard Lorensen
10.20-12.00 

Charles CampellForelæsning ved Charles Campbell: “Preaching on the Edge: The Pulpit at the Intersection of Bodies, Words, and the Word Made Flesh”

Preachers stand at the unsettling juncture between a God who fractures all speech and human beings whose lives remain inscrutable.  In this space faithful preachers venture provisional words that “mingle unpredictably with life” (Josefine Klaugart).  Drawing on resources from art and literature, Campbell will explore the anguish and exhilaration of preaching in this uneasy space.

12.00-13.15  Frokost 
13.15 

Billede af Per Bak JensenForelæsning ved Per Bak Jensen: ”Tavshedens Figur”

I sin bog Tavshedens figur siger billedkunstner Per Bak Jensen: ”Er det muligt at se længere end øjet rækker? Dette spørgsmål har jeg altid været optaget af og forsøgt at finde svar på ved hjælp af mine billeder. Jeg bruger en bestemt arbejdsmetode. Jeg leder efter tegn fra de omgivelser, jeg gennemstrejfer. Det kan være nogle blade, der ligger i et mønster, en sten som har en stærk udstråling eller vinden, der bevæger en gruppe træer. Noget, jeg finder, og som ligesom bliver givet til mig, men som jeg har vanskeligt ved at sætte ord på. Det ene tegn fører det næste med sig, og når jeg forestiller mig, at der trækkes en streg mellem de fundne tegn, træder omridset af en figur frem”.

14.30-15.30  Kaffe og kage
15.30-17.00 

Joakim GarffForelæsning ved Joakim Garff, Lektor og centerleder v. Søren Kierkegaard Forskningscenteret: ”Det bevægende billede – billedets bevægelse. Om retorikkens tidslighed i Kierkegaards opbyggelige taler med særligt henblik på »Taalmod i Forventning« og »Synderinden«

Når det tager tid at komme igennem Kierkegaards opbyggelige taler, skyldes det ikke en filosofisk og teologisk terminologi, der kan komplicere tilegnelsen af de pseudonyme værker. Det skyldes derimod talernes retoriske kompleksitet, der igen skyldes, at talerne ønsker, at læsningen skal tage tid, fordi læseren derved udsættes for eller erfarer den tidslighed, hvorom talerne taler. I den enkelte tekst udgør retorikken derfor ikke blot en betydelig dimension, men også et betydende element. Tekstens billeder er bevægende i emotiv forstand, men bevæger sig også for øjnene af læseren, der inddrages i bevægelsen og undergår forvandling. Foredraget vil vise hvordan.

17.00-18.00  Spiritus sanctus; drinks og fællessang
18.00-19.30  Middag
19.30 

Stine Pilgaard og Katrine Muff EnevoldsenRomankoncert ved forfatter Stine Pilgaard og komponist Katrine Muff Enevoldsen: ”Meter i Sekundet”

Et poetisk parløb i de korte sætningers land i ord og toner. Forfatteren og musikeren smelter sammen med stor kærlighed til ordene og teksten. Oplæsning, dialog og koncert omkring romanen ”Meter i Sekundet” der er en humoristisk og kærlighedsfuld roman om en ung kvinde, der flytter til Vestjylland og skal finde vej i højskolelivet og den vestjyske samtaleform.

Program, fredag d. 10. september

9.15-9.30 Morgenkaffe ved auditorium 4A.0.69
9.30-10.45

David BuggeForelæsning ved David Bugge, lektor v. Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, AU: ”Det, man altid ser, er det, man aldrig ser - Digtningens opstand mod trivialiteten hos Løgstrup og Knausgård

Vores liv, viser både Løgstrup og Knausgård, er gennemsyret af forudsigelighed. Det gælder vores forhold til naturen og tingene omkring os; det gælder vores fantasiforladte måde at forvalte vores egen eksistens på; og det gælder vores farisæiske og ekskluderende selvhævdelse i relation til andre. Men digtningen sætter sig op imod denne trivialitet; den søger at trænge gennem vanens og fortrolighedens slør og at vise os tilværelsen på en ny og overraskende måde.

10.45-11.15 Kaffe og afgang til Trinitatis Kirke
11.15

Gudstjeneste i Trinitatis Kirke, Pilestræde 67, 1112 København K.Charles Campbell og Pia Nordin

Prædikant: Charles Campbell, liturg: Pia Nordin Christensen.


12.30 Kirkekaffe, samtale, sandwich og tak for denne gang