Himmelske kroppe

Patricia Piccinini, The Young Family, 2002.
Patricia Piccinini, The Young Family, 2002.

Konference på Københavns Universitet

Hvor: Søndre Campus, Københavns Universitet, Njalsgade 76 + Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.
Find vej: Se kort og vejvisning her
Hvornår: 8. – 9. september 2022
Tilmelding: Tilmeld dig via fakultetets hjemmeside
Arrangør: Center for Kirkeforskning, Det Teologiske Fakultet, KU, i samarbejde med Fyens Stift, Helsingør Stift, Københavns Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift.

At være menneske har helt fundamentalt med kroppen at gøre. Det er med kroppen, vi erkender, sanser, erindrer, erfarer, tror, håber, elsker og forbinder os med livet og verden.

Ikke desto mindre har både filosofien og teologien en lang tradition for at adskille kroppen fra bevidstheden og skille det legemlige fra det sjælelige og åndelige. Selv i de senere års liturgiske debat, hvor det ellers har handlet om, at gudstjenesten trænger til mere krop, mens andre mener, at vores kropsdyrkende tid trænger til mere ånd - fastholdes en dualistisk tankegang, hvor der kan være for meget af det ene eller det andet.

Men hvor sidder bevidstheden? ”Jeg tænker, altså er jeg”, sagde Descartes. Men kan vi overhovedet tænke, forstå, opfatte eller erkende noget udenom vores kropslige eksistens?

Årets konference går i kødet på vores væren i verden. Kristeligt set er der ingen vej uden om kroppen. I Guds billede blev vi skabt, som mand og kvinde blev vi skabt. Så teologien starter i kroppen. Og Ordet blev kød for at blive ved med at blive kød.

Vi skal tale om den kristne krop, om fællesskab og forankring. Om kroppen som både tempel og kampplads. Om kropsforagt og kropsdyrkelse. Konferencen sætter fokus på krop og erkendelse, krop og fællesskab, krop og nærvær, krop og kropsløshed, krop og skam. Og vi skal rundt om både teologien, filosofien, litteraturen, musikken og kunsten.

Professor ved Göteborgs universitet, Ola Sigurdson, sætter i bogen ”Himmelske kroppe” den klassiske krop, individuel, færdig og afgrænset, op overfor den kristne krop, som er uafgrænset, ufærdig, uperfekt og foranderlig: Den groteske krop. Han vil tale om den menneskelige eksistens som en eksistens i krop og rum, og som Guds skabninger aldrig i et neutralt rum. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen følger sporet fra Johannesprologens åbning af kroppen som vejen ind i verden. Lektor i filosofi Anne Marie Pahuus undersøger begreberne fødsel, fællesskab og tillid. Anna Malzer fra teater Mungo Park spørger, hvad teaterets levende kroppe kan gøre for en verden, der er blevet mere og mere kropsforladt og hvor vi rykker længere og længere væk fra hinanden? Katrine Ring er DJ og komponist og arbejder med at skabe pauser og gennem musikken finde en intuitiv vej til nærvær og balance mellem krop og sjæl i en forening af krop og klang. Kaspar Colling Nielsen fortæller med sin nye roman ”Frelseren fra Hvidovre” om ansatserne til en ny verdensorden, baseret på udskamning og idealet om moralsk renhed. Josefine Klougart beskriver i romanen ”Alt dette kunne du få” den sanselige erfarings dybe erkendelse af transcendens og forbundethed.

Program

Torsdag d. 8. september

9.30 – 10.00
Morgenkaffe med croissant og morgensang ved flyglet på Markedspladsen, Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, Njalsgade 76, KBH S.

10.00 – 10.20
Velkomst ved Dekan ved Det Teologiske Fakultet Carsten Selch Jensen og Stiftsrepræsentant Maria Harms i auditorium 23.0.50, Det Humanistiske Fakultet.

10.20 – 11.15
Forelæsning ved Ola Sigurdson: Kropp, rumslighet och atmosfär: Teologiska och fenomenologiska perspektiv

11.15 – 12.00
Spørgsmål og debat

12.00 – 13.15
Frokost

13.15 – 14.30
Forelæsning ved Thomas Reinholdt: Kroppen som hindring og vej

14.30 – 15.00
Kaffe og kage

15.00 – 15.45
Forelæsning ved Anne Marie Pahuus: Fænomenologiens bidrag til forståelsen af krop, tillid og fornyelse – med fokus på natalitetstanken som det frit-fødende hos Hannah Arendt og med inddragelse af Merleau-Pontys analyse af nadveren

15.45 – 16.30
Spørgsmål og debat

16.30 – 17.15
Pause og mulighed for fællessang ved flyglet på Markedspladsen, TEO.

17.15 – 18.00
Inspirationsoplæg ved Anna Malzer: Den levende krop ved flyglet på Markedspladsen, Det Teologiske Fakultet, Njalsgade 76, KBH S.

18.00 – 20.00
Middag

20.00 – 21.30
DJ-performance ved Katrine Ring: Krop & Klang ved flyglet på Markedspladsen, Det Teologiske Fakultet, Njalsgade 76, KBH S.

Fredag d. 9. september

9.15 – 9.45
Morgenkaffe ved Nana Berg Auditoriet, lokale 9A-1-01, Njalsgade 76, 1 sal, 2300 København S, hvor resten af dagens program foregår.

9.45 – 10.45
Forelæsning ved Kaspar Colling Nielsen: Rummer vores tid kimen til en religiøs vækkelse?

10.45 – 11.00
Kort kaffepause

11.00 – 12.00
Forelæsning ved Josefine Klougart: Alt dette kunne du få

12.00 – 12.30
Spørgsmål og debat - og tak for nu