Vielse for alle

Seminar: Vielser for alle - Queer perspektiver på de folkekirkelige ritualer

Tilmelding
Tilmelding til Vielse for alle

Tilmeldingsfrist
Senest fredag d. 12.08.22 kl. 12:00

Kontakt
Gitte Buch-Hansen (gbh@teol.ku.dk)

I uge 33 – dvs. fra d. 13-21. august – er Copenhagen Pride tilbage i det fælles byrum efter to år med coronaens begrænsninger af faglige og sociale aktiviteter. Det markerer vi med et seminar på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus, tirsdag d. 16. august kl. 9:30-12:00.  

Anledningen er også, at det denne sommer er ti år siden, at Folketinget med et stort flertal vedtog den lovændring, som betød, at to personer af samme køn kunne blive viet ved enten en borgerlig eller en kirkelig vielse. Hidtil havde par af samme køn alene kunnet få deres samliv borgerligt registreret og derpå kirkeligt velsignet. Folkekirken valgte at implementere lovgivningen gennem at supplere det traditionelle ritual for par af hvert sit køn med et nyt ritual for par af samme køn. Efter ti år med den aktuelle ordning er det tid til at samle erfaringerne op og at se på gældende praksis. Dette behov forstærkes af, at det samfundsmæssige syn på køn, seksualitet og samliv i disse år ændrer sig hastigt. Under overskriften – vielse for alle – har en gruppe præster foreslået, at de to gældende ritualer erstattes af ét ritual med frihed til at vælge bibeltekster, personlige pronomener og betegnelser (ægte-mand/kvinde/fælle) i tilspørgslen. Problemet med den aktuelle ordning er, dels at køn er forbeholdt ritualet for heteroseksuelle vielser, hvormed det uundgåeligt signaleres, at dette stadig er den rette måde at forholde sig til køn og krop; dels at mange heteroseksuelle par ikke kan identificere sig med den kønnede skabelsesteologi i det traditionelle ritual.

På seminaret lægges der gennem tre oplæg op til en drøftelse af denne problematik gennem en introduktion til – i en dansk teologisk sammenhæng – nyere teorier og analyser, bl.a. Marcella Althaus-Reids tanker om en queer og ’Indecent Theology’ (2000), Eve Kosofsky Sedgwicks skelnen mellem den ‘para-noide’ og den ‘reparerende’ hermeneutik (2003) og Judith Bulters nys oversatte sprogfilosofiske værk om Ordenes vold (Information 1997/2020). Seminaret vil rejse spørgsmål som: Er homoseksuelle og transkønnede alene acceptable i kirkelige sammenhænge, når de mimer – og dermed bekræfter – den traditionelle skabelsesteologi? Hvorfor har kirken i det hele taget så svært ved at give slip på hetero-normativiteten? Hvad er det for et skriftsyn, gudsbillede og menneskesyn, der her gemmer sig? Hvor-dan kommer vi videre fra den kritiske ’paranoide’ analyse af traditionen og får ’repareret’ de kanoniske tekster, så de ikke spærrer for en ’skæv’ og inkluderende tilgang til evangeliet?

Oplægsholderne er:

  • Eir Andreas Ihlang Berg (hun/henne), Førsteamanuensis i teologi, Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø: Kirken, et heteronormativit rom? Når seksualitet må vike for anstendighet.
  • Annika Magnussen Gaard (hun/hende), cand.theol., Pastoralseminaret, Færøerne: ”’Det skal ske i de sidste dage’, siger Gud: ’Jeg vil udgyde af min ånd over alt kød’” (Joel 3,1 i ApG 2,17). Et forsøg på en ‘reparerende’ queer læsning af evangeliet med afsæt i fortællingen om eunukken i ApG 8,26-40.
  • Gitte Buch-Hansen (hun/hende), lektor, Det Nye Testamentes Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet: At give sig ordene i vold. Et sprogfilosofisk perspektiv på folkekirkens gældende rituelle praksis omkring vielserne.

Sognepræsterne Mia Rahr Jakobsen (hun/hende), Jakobskirken, Østerbro, og Vibeke Bidstrup (hun/hende) Grundtvigskirken, responderer på oplæggene og lægger op til den efterfølgende diskussion.

Arrangementet på Det Teologiske Fakultet kan ses som oplæg til eftermiddagens panel i Pridens program for menneskerettigheder, hvor spørgsmålet: Har Gud et køn? / Does God have a gender? (guide-book.com) sættes til diskussion.