Troen og erkendelsen - et åbent seminar om Karl Barths læsning af Anselm af Canterburys Proslogion 2-4.

Troen og erkendelsen – et åbent seminar om Karl Barths læsning af Anselm af Canterburys Proslogion 2-4.


I forlængelse af en fælles læsning af middelalderteologien, som har strakt sig over tre semestre, afholdes et 1 dags seminar, hvor der læses uddrag af Karl Barths ”Ph.D” afhandling om Anselm af Canterburys gudsbevis i Proslogion.

Seminaret begynder kl. 9 og slutter kl. 15. Formen er fælles nærlæsning og diskussion.


Man er velkommen til at melde sig til og modtage en kopi af teksten ved at skrive til Sigurd Baark på e-mail sib@teol.ku.dk.

9.00-9.45. Forelæsning over teksten af Sigurd Baark.
10.00-14.45. Fælles læsning af teksten