Besøg Det Teologiske Fakultet - eller få besøg af os

Åbent Hus

En gang om året inviterer Det Teologiske Fakultet indenfor til Åbent Hus.
Ved dette arrangement kan interesserede møde de studerende, se de fysiske rammer og danne sig et indtryk af teologistudiet. 

Fakultetets studievejledere er værter ved arrangementet, som normalt finder sted i februar-marts. Udover en introduktion til studiet, har du, ved dette arrangement, mulighed for at stille spørgsmål og diskutere studiet med vejlederne og nuværende studerende.

Læs mere om Åbent Hus på Teologi på studier.ku.dk.

Teologistuderende for en dag

Vil du prøve kræfter med livet som teologistuderende? Studievejlederne på Det Teologiske Fakultet formidler gerne kontakt til en anden studerende, hvis du er interesseret i at være "teologistuderende for en dag". Det vil sige, at du sætter en dag af til at følges rundt med en studerende for at overvære undervisning, snakke med studerende, se de fysiske rammer og få et indtryk af studiemiljøet.

Du kan tilmelde dig ordningen ved at kontakte vores studievejledere på studievejleder@teol.ku.dk

Book en forsker eller en studerende 

Har du brug for en forsker med viden inden for et specifikt område eller blot lidt afveksling i din daglige undervisning? 

Forskere ved Det Teologiske Fakultet tager gerne ud på gymnasier og tilsvarende undervisningsinstitutioner og tilbyder oplæg inden for en række forskellige emner, fx:

  • Hellig krig 
  • Grundtvig 
  • Reformationen 
  • Kierkegaard 
  • Islam 
  • Religion i Afrika
  • Hellige skrifter i kulturhistorien
  • Kristendom og modernitet 
  • Korstogene 

Oplæggene kan alt efter tema bruges i både historie, dansk, religion, filosofi, psykologi, samfundsfag og mediefag. Vi forsker og underviser inden for en lang række områder, så tøv ikke med at kontakte os, hvis et specifikt emne ikke står på listen.

Få et indblik i studielivet 

Vi stiller gerne op med engagerede studerende, der kan fortælle om, hvordan det er at være teologistuderende på Københavns Universitet. Det kan typisk være i en dobbelttime, hvor den studerende starter med at holde et kort oplæg med mulighed for spørgsmål. Resten af tiden kan den studerende overvære eller deltage i undervisningen, gruppearbejde eller andet fagligt efter aftale med læreren. Det kan også være, at den studerende selv har viden om et emne, som faglæreren vil benytte sig af. Dette aftales fra gang til gang med den studerende, som skal på besøg.

Bestil et oplæg

Kontakt os på komm@teol.ku.dk med forslag til tidspunkt og emne, så formidler vi kontakten til en forsker eller en studerende. Kontakt os gerne i god tid af hensyn til planlægningen. Vær opmærksom på, at det desværre ikke  er muligt at booke et besøg, der ligger i eksamensperioden (januar og juni).

Vi betaler transporten, så det er gratis at få besøg af os.