Pàll Gudmundsson. Islandsk kunstners stenrelief af Søren Kierkegaard. @Scannpix

Kierkegaard ressourcerum

”Den udødelige” er han blevet kaldt. Søren Kierkegaard bliver læst igen og igen og i de forskelligste sammenhænge både i Danmark og i udlandet. Han tilhører langt fra kun filosofferne, men har også inspireret litterater, psykologer, teologer, antropologer, erhvervsfolk og folk langt uden for enhver fagkreds. Ja, måske er hans største appel i virkeligheden kampen med de grundlæggende eksistentielle spørgsmål og henvendelsen til det enkelte menneske: ”Du, min kjære Læser!”

Men hvem var han egentlig, denne mærkelige eneboer med den elegante pen? Hvorfor har han fået denne omfattende betydning? Er han stadig aktuel? Er det muligt at forstå hans verden uden mange års studier? Og sidst, men ikke mindst: Kan man læse Kierkegaard i gymnasiet?

I anledning af, at Kierkegaard den 5. maj 2013 fylder 200 år, afholdt det Teologiske Fakultet i København og Søren Kierkegaard Forskningscenteret i september måned et todages kursus for gymnasielærere med henblik på at styrke undervisningen i Kierkegaard i gymnasiet og HF. Kurset var tværfagligt tilrettelagt og havde særlig relevans for fagene: Dansk, filosofi, religion og psykologi.

Kurset bestod af foredrag af Kierkegaardkendere og workshops, hvor deltagerne i fællesskab med undervisere fra fakultetet og centeret arbejder med tværfaglige temaer og diskuterer en række korte udvalgte teksters anvendelse i undervisningsforløb. Et centralt element i disse workshops var idé- og erfaringsudvekslingen deltagerne imellem. Stikordsreferaterne af de workshops er nu lagt ind i følgende ressource-rum. Det er håbet, at rummet vil inspirere både kursets deltagere og andre nysgerrige til brugen af Kierkegaard i gymnasiet !