Presseservice på Det Teologiske Fakultet

Københavns Universitets forskerportal er et brugbart redskab til at finde den rigtige kilde til din historie.

KU vedligeholder derudover jævnligt ekspertlister om aktuelle emner.

Du er også meget velkommen til at kontakte fakultetets kommunikationsansvarlig Alice Petersen
Email: komm@teol.ku.dk
Telefon: +45 35 32 53 68, mobil: +45 20 56 98 34.

For øvrige spørgsmål:

Dekan Kirsten Busch Nielsen: Overordnet om fakultetet og forskning
Telefon: 35 32 36 02
Email: kbn@teol.ku.dk

Studieleder Carsten Selch Jensen: Især om uddannelserne
Telefon: 35 32 37 81
Email: csj@teol.ku.dk

Fakultetsdirektør Torben Rytter Kristensen: Generelle spørgsmål om fakultetet og Søndre Campus
Telefon 35 32 36 05
Email: trk@teol.ku.dk