Serie: Publikationer fra Det Teologiske Fakultet

 

82. Peter Søes. Image of God, Knowledge of God. The Theological Anthropologies of Karl Barth and Wolfhart Pannenberg in Light of Tertullian, Ph.d.-afhandling. 2019. 276 s.

81. Kasper Siegismund. Studies in the Hebrew Verbal System. Hebrew as a System of Relative Tense and the Origins and Development of the Classical Consecutive Forms. Ph.d.-afhandling. 2018. 413 s.

80. Martin Ravn. "Ubi verbum, ibi trinitas", En systematisk-teologisk studie i Martin Luthers treenighedstænkning. Ph.d.-afhandling. 2018. 191 s.

79. Karen Marie Leth-Nissen. Churching Alone. A Study of the Danish Folk Church at Organizational, Individual and Societal Levels. Ph.d.-afhandling. 2018. 325 s.

78. Hannah Elliott, Anticipating Plots : (Re)Making property, futures and town at the gateway to Kenya's 'new frontier'. Ph.d.-afhandling. 2018. 256 s.

77. Rasmus H. C. Dreyer, Hans Tausen mellem Luther og Zwingli. Studier i Hans Tausens teologi og den tidlige danske reformation. Ph.d.-afhandling. 2017. 294 s.

76. Mikkel Gabriel Christoffersen, Living with Risk and Danger: Studies in Interdisciplinary Systematic Theology. Ph.d.-afhandling. 2017. 278 s.

75. Christina Solmunde Michelsen, John the Baptist’s Public Ministry in Luke 3:1-20: Is Luke a Writing Reader of Matthew? Ph.d.-afhandling. 2017. 225 s.

74. Leo Catana. Late Ancient Platonism in Eighteenth-Century German Thought. Doktordisputats. 2017. 230 s.
73. Mette Birkedal Bruun, The Unfamiliar Familiar. Armand-Jean de Rancé (1626-1700) between Withdrawal and Engagement. Doktordisputats. 2017. 826 s.
72. Cathrine Bjørnholt Michaelsen, Remains of a Self - Solitudes and Responsibilities. Ph.d.-afhandling. 2017. 300 s.
71. Carsten Selch Jensen, Med ord og ikke med slag. Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227). Doktordisputats 2017. 476 sider.
70. Lars Nørgaard, Engaged Withdrawal. Sources of Soul-Formation. Paul Godet des Marais’ Spiritual Direction of Madame de Maintenon. Ph.d.-afhandling. 2017. 236 s.
69. Christian Hjortkjær, Utilstrækkeligt enestående. En kierkegaardsk diagnose af diagnosesamfundet. Ph.d.-afhandling. 2016. 252 s.
68. Rasmus Markussen, Tine Reeh, Ida Willert (red.), Dansk kirke og kultur i mellemkrigstiden. Kirkehistorisk seminar 11. november 2015. 2016. 138 s.
67. Nete Helene Enggaard, Højmesse og dåb, en sammenlignende undersøgelse af gudstjenestedeltagernes oplevelse af traditionel og nyere liturgisk praksis ved højmesse og dåb i Helsingør Stift. 2016. 119 s.
66. Anne Katrine de Hemmer Gudme, Søren Holst, Jesper Høgenhaven og Frederik Poulsen, Fire indgange til gammeltestamentlig teologi. 2016. 132 s.
65. Henrik Laugesen, The ambiguity of foreign military assistance. 2016. 223 s.
64. Kristian Mejrup, Grand Prospects of Halle Pietism: The Acrobat, the Project-maker and the Shepherd. Ph.d.-afhandling. 2016. 211 s.
63. Kristoffer Garne, Romantik og kristendom belyst gennem Grundtvigs andet møde med Steffens. Prisopgave. 2016. 232 s.
62. (GEN)KLANGE : Essays om kunst og kristendom. Festskrift til Nils Holger Petersen. Redigeret af Kristoffer Garne og Lars Nørgaard. 2016. 232 s.
61. Mogens Müller, Fem nye bidrag til fortolkningens historie. 2015. 146 s.
60. Bibelen i gudstjenestenRedigeret af Gitte Buch-Hansen og Frederik Poulsen. 2015. 167 s.
59. Karen Marie Leth-Nissen og Astrid Krabbe Trolle, Dåb eller ej. Rapport om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb. 2015. 108 s.
58. Martin Friis, Josephus' Antiquities 1-11 and Greco-Roman Historiography. Ph.d.-afhandling. 2015. 229 s.
57. Marie Vejrup Nielsen og Hans Raun Iversen, udg. Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik. 2014. 221 s.
56. Steen Marqvard Rasmussen,  Den relevante folkekirke
– et sociologisk grundlag for målsætningsarbejde, aktivitetsstatistik og brugerundersøgelser. 2014. 299 s.
55. John Strange, Jerusalem. Judaism Christianity Islam.
2014. 139 s. (Elektronisk udgivelse - findes ikke i trykt udgave).
54. Stine Zink Kaasgaard, Neither head nor tail. A play in four acts between the pseudonymous plurality in Kierkegaard and a Wittgensteininian change of aspect. Ph.d.-afhandling. 2014. 245 s.  
53. Flemming Kofod-Svendsen, Teologi og konsekvens. Niels Ove Rasmussen Vigilius’ teologiske virke med særligt henblik på bibelsyn, kirkesyn, konfessionstroskab, karismatik og samarbejde på den kirkelige højrefløj i sidste halvdel af det 20 århundrede. Ph.d.-afhandling. 2014. 466 s.
52. Lauge Olaf Nielsen, Jean Calvins forsvar for religiøs intolerance i dansk oversættelse. 2014. 64 s.
51. Frederik Poulsen, God, his servant, and the nations in Isaiah 42:1-9. Biblical theological reflections after Brevard S. Childs and Hans Hübner. Ph.d.-afhandling. 2014. 276 s.
 (Udgivet hos Mohr Siebeck i 2014. Online-adgang til forlagsudgaven for ansatte og studerende ved  Københavns Universitet)
50. Therese Bering SoltenTroens Øjeblik. En tematisk, hermeneutisk og genreorienteret studie i N.F. S. Grundtvigs salmer.  Ph.d.-afhandling. 2014. 322 s.
49. Rose Marie Tillisch, Ydmygheden er stedet. Kristustro i P.G. Lindhardts (1910-1988) og Bernhard af Clairvaux’s (1090-1153) forkyndelse. Appendix: Salmevalg i P.G. Lindhardts prædikener 1953-1984. Ph.d.-afhandling. 2014. 253 s. + 40 s.
48. Kasper Dalgaard, A Priest for All Generations. An Investigation into the Use of the Melchizedek Figure from Genesis to the Cave of Treasures. Ph.d.-afhandling. 2013. 249 sider.
47.  Ole Nyborg, Grundtvig og kærligheden. Kærlighedsforståelsen i N.F.S. Grundvigs prædikener. Ph.d.-afhandling. 2013. 278 sider.
46. Søren Holst (red.), Bibelens aktualitet i undervisningen. Temadag ved Geert Hallbäcks afsked. 2012. 84 sider.
45. Christine Tind Johannessen-Henry, Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst. Ph.d.-afhandling. 2013. 337 sider.
44. Diana Rigtrup, Ritual og Mening. En religionsfilosofisk og ritualteoretisk undersøgelse af ritualets betydning i krisesituationer med udgangspunkt i case-studier af nøddåb. Ph.d.-afhandling. 2013. 211 sider.
43.  Margrete Syrstad Andås, Imagery and ritual in the liminal zone. A study of texts and architectural sculpture from the Nidaros  province c. 1100-1300. Ph.d.-afhandling. 2013. 348 sider.
42. Niels Valdemar Vinding, Muslim Positions in the Religio-Organisational Fields of Denmark, Germany and England. Ph.d.-afhandling. 2013. 272 sider.
41. Anne L.C. Runehov, Charles Taliaferro (eds.), Understanding Darwin and Darwinian Understanding. Copenhagen University Discussions in Science and Religion Vol. II. 2013. 247 sider.
40. Esben Lunde Larsen, Frihed for Loke saavelsom for Thor. N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv. Ph.d.-afhandling. 2012. 324 sider.
39. Hvad er imod Studentens Kaar. Festskrift til Det Teologiske Fagråds hundredårsjubilæum 1912-2012. 2012 180 sider.
38. Tilde Bak Halvgaard, Linguistic Manifestations of Divine Thought. An Investigation of the Use of Stoic and Platonic Dialectics in the Trimorphic Protennoia (NHC XII,1) and the Thunder: Perfect Mind (NHC VI,2). Ph.d.-afhandling. 2012. 210 sider.
37. Frederik A. Mortensen, The Fate of Finitude. Schelling and the Question of the World. Ph.d.-afhandling. 2012. 213 sider.
36. Niels Valdemar Vinding & Lisbet Christoffersen, Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections. A Report on 20 Qualitative Elite Interviews. 2012. 237 sider.
35. Torben Christensen, C. Galerius Valerius Maximinus: Studies in the Politics and Religion of the Roman Empire AD 305-313. Edited by Mogens Müller. With a Preface by Hugo Montgomery. 2012. 331 sider.
34. Marlene Ringgaard Lorensen, Preaching as a Carnivalesque Dialogue – between the ‘Wholly Other’ and ‘Other-wise’ Listeners. Ph.d.-afhandling. 2012. 236 sider.
 (Udgivet i lettere revideret udgave hos Vandenhoeck & Ruprecht 2013
 som Dialogical Preaching Bakhtin, Otherness and  Homiletics.
 Online-adgang til forlagsudgaven for ansatte og studerende ved
 Københavns Universitet)
33. Ingeborg Ilkjær, Ånde-nød. En undersøgelse af eksistentielle og åndelige fænomeners betydning for alvorligt syge patienter med kronisk lungelidelse. Ph.d.-afhandling. 2012. 248 sider.
32. Nete Helene Enggaard, Nærvær som refiguration, begivenhed og materialitet. En genlæsning af Martin Luthers Dass diese Wort (1527) og Vom Abendmahl Christi (1528) i diskussion med nyere systematisk-teologiske fortolkninger af nova lingua. Ph.d.-afhandling. 2012. 183 sider.
31. Gry Ardal Printzlau, Trust and Ethical Selfhood. Ph.d.-afhandling. 2012. 228 sider.          
30. Anna Vind (udg.), Paulus plus – fire prismer på den nye Paulus. Paulus & Paulus, & jøderne, & Luther, & Nietzsche. Af Katrine Winkel Holm, Jesper Høgenhaven, Anna Vind og Carsten Pallesen. 168 sider. 
29. Niels Hyldahl, Noget om Paulus - artikler 1973-2011, 2011.
105 sider.
28. Lena Sjöstrand, Mer än tecken - atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar, 2011. 313 sider.
27. Martin Wangsgaard Jürgensen, Changing Interiors: Danish village churches c. 1450 to 1600, 2011. 601 sider.
26. Frederik Poulsen, En redegørelse for Zionmotivet i profetlitteraturen. 2011. 191 sider.
25. Anne Katrine de Hemmer Gudme, Before the God in this Place for Good Remembrance. An Analysis of the Votive Inscriptions from Mount Gerizim. 2011. 223 sider.
24. Louise Mubanda Rasmussen, From dying with dignity to living with rules. AIDS treatment and "holistic care" in Catholic organisations in Uganda. 2011. 303 sider.
23. Trine Bjørnung Hasselbalch, The Redactional Meaning of 1QHodayota. Linguistic and Rhetorical Perspectives on a Heterogeneous Collection of Prayer Texts from Qumran. 2011. 292 sider.
 (udgivet i revideret version med titlen Meaning and Context in the
 Thanksgiving Hymn
s
hos SBL Press 2015.)
22. Mogens Müller, Skriften i Skriften. Mellem tradition og reception. Fjorten afhandlinger. 2. ændrede udgave. 2011. 204 sider
21. Mads Peter Karlsen, The Grace of materialism. Theology with Alain Badiou and Slavoj Žižek. Ph.d.-afhandling 2010.  272 sider.
20. Anne L.C. Runehov, Niels Henrik Gregersen and Jakob Wolf (eds.), The Human Project in Science and Religion. Copenhagen University Discussions in Science and Religion Vol. 1. 2010. 165 s.
19. Troels Engberg-Pedersen & Niels Henrik Gregersen (eds.), Essays in Naturalism & Christian Semantics. 2010. 346 sider.
18. Kirsten Donskov Felter, Mellem kald og profession. Ph.d.-afhandling. 2010. 268 sider.
17. Finn Damgaard, Recasting Moses. The Memory of Moses in Biographical and Autobiographical Narratives in Ancient Judaism and 4th - Century Christianity. Ph.d.-afhandling. 2010. 297 sider.
(Udgivet i lettere revideret udgave hos Peter Lang Edition, 2013
med samme titel. Online-adgang til forlagsudgaven for ansatte og studerende ved Københavns Universitet).
16. Teologi - derfor! En artikelsamling om teologien og dens fag. 2010. 68 sider.
15. Mogens Müller, Fire bidrag til fortolkningens historie. 2010. 93 sider.
14. Lars Christian Vangslev, Res ipsa theologiae - om salmerne og affekterne I Luthers anden salmeforelæsning. 2010. 305 sider.
13. Hans Raun Iversen, Church, Society and Mission. Twelve Danish Contributions to International Discussions. 2010. 276 sider.
12. Anne Katrine Gudme (ed.), Text and Ritual. Papers presented at the symposium Text and Ritual in Copenhagen in November 2008. 2009. 79 sider.
11. Carsten PallesenHandlen og væren. Paul Ricœurs polytetiske refleksionsteori. Doktordisputats 2009. 635 sider.
10. Peter Flemming Olsen, Open Theism on Providence and Theodicy. An Arminianized Evangelicalism. Ph.d.-afhandling 2009. 396 sider.
9. Ulrik Houlind Rasmussen, The Memory of God. Hans Blumenberg's Philosophy of Religion. Ph.d.-afhandling 2009. 298 sider.
8.  John Strange, Teologi og Arkæologi. Udvalgte artikler
1966-2007
. 2009. 222 sider.
7. Lars Sandbeck, Rastløs uendelighed. Fantasibegrebets religionsfilosofiske relevans. Ph.d.-afhandling 2009. 238 sider.
6. Geert Hallbäck (red.), Bibeloversættelser. Fra Resens oversættelse 1607 til Den Nye Aftale 2007. 2009. 50 sider.
5. Johanne Stubbe Teglbjærg, Krop og håb. En kritisk tolkning af nyere eskatologi under inddragelse af kropsfænomenologien.
Ph.d.-afhandling 2009. 290 sider.
 (Udgivet i revideret udgave hos Mohr Siebeck i 2013 som
 Body and hope, a constructive interpretation of recent eschatology by means of the phenomenology of the body.)
4. Kirsten Busch Nielsen (red.), Det gode liv og Gud. Fem foredrag fra Studienævnets Temadag 2007. 2008. 62 sider. 
3. Roar Lavik, Ved alterets fod. Fra objektivitet til subjektivitet. Om transsubjektivitet og intersubjektivitet i Søren Kierkegaards nadverforståelse og nadverpraksis. Ph.d.-afhandling 2007. 573 sider.
2. René Rosfort, Subjectivity and Ethics. Ricoeur and the Question of Naturalizing Personhood. Ph.d.-afhandling. 2008. 250 sider.
1. Kirsten Busch Nielsen, Syndens brudte magt. En undersøgelse af Dietrich Bonhoeffers syndsforståelse. Doktordisputats 2008. 418 sider. 

Tidligere udgivelser

Mette Birkedal Bruun, Carsten Selch Jensen og Niels Kastfelt (red.), Erindring og kirkehistorie. Kirkehistoriske Fragmenter 1. 2004. 84 sider
Mette Birkedal Bruun og Kim Esmark (red.), Ritualer i Kontekst. Kirkehistoriske Fragmenter 2. 2004. 193 sider
Iben Damgaard, Mulighedens spejl. Forestilling, fortælling og selvforhold hos Kierkegaard og Ricœur. Ph.d.-afhandling. 2005. 217 sider.
Gitte Buch-Hansen (red.), Fakta, fiction og frelse. Teologer diskuterer Da Vinci Mysteriet. 2006. 66 sider.
Gitte Buch-Hansen, Troels Engberg-Pedersen og Lone Fatum (red.), Gender and Body in the Gospel of John. Working Papers 1. 2006. 90 sider.
Gitte Buch-Hansen, Troels Engberg-Pedersen og Henrik Tronier (red.), Philosophy at the Roots of Christianity. Working Papers 2. 2006. 123 sider.
Gitte Buch-Hansen, It is the Spirit that makes alive (6:63). A Stoic Understanding of pneûma in John. Ph.d.-afhandling. 2007. 513 sider. Udsolgt.
Niels Hyldahl, Om retfærdighed og syndfrihed. En fortolkning af de tre Johannesbreve. 2007. 110 sider.
Sten Haarløv, Poul Helgesens teologiske standpunkt og placering i den europæiske humanismebevægelse - set på baggrund af en præsentation af Erasmus af Rotterdams teologiske programskrifter. Ph.d.-afhandling. 2007. 398 + 7 sider.
Jonas Adelin Jørgensen, Jesus Imanders and Christ Bahaktas. A Qualitative and Theological Study of Syncretism and Identity in Global Christianity. Ph.d.-afhandling. 2006. 462 sider. Udsolgt.
Jonas Adelin Jørgensen, Kirsten Busch Nielsen & Niels Henrik Gregersen (red.), Spirit and Spirituality. Proceedings of the 15th Nordic Conference in Systematic Theology. 2007. 201 sider.
Mogens Müller, Skriften i Skriften. Mellem tradition og reception. Fjorten afhandlinger. 2007. 205 sider. Udsolgt. Udkommet i 2. ændrede udgave 2011, kun i elektronisk version. Se publikation nr. 22.
Stefan Nordgaard Svendsen, Allegory Transformed. The Appropriation of Philonic Hermeneutics in the Letter to the Hebrews. Ph.d.-afhandling. 2007. 259 sider.
Anna Vind, Latomus og Luther. Striden om hvorvidt enhver god gerning er synd. En teologihistorisk afhandling. Ph.d.-afhandling. 2007.
374 sider.