Faciliteter for gæster

Trådløst netværk

På Søndre Campus er der trådløst netværk via Eduroam til studerende og ansatte. Gæster er velkomne til at benytte gæstenettet KU Guest. Læs, hvordan du får gæsteadgang til KU Guest i 24 timer.

Glemte sager

Tabte og glemte sager kan indleveres - og afhentes - hos BetjentService i bygning 4B, lokale 4B-0-34. Tlf.: 35 32 80 14.

Ophængning af plakater og lignende

På Søndre Campus er der mange opslagstavler til fri afbenyttelse. De bliver ryddet jævnligt, hvis de er overfyldt. Ved rydning tages der ikke hensyn til, hvor længe et opslag har været på tavlen.