05. marts 2015

Bliv klogere på helgenkult i middelalderen

KONFERENCE

Nationalmuseet danner rammen om den internationale konference Ora pro nobis II: Space, Place and the Practice of Saints’ Cults across the Reformations den 12-13 marts 2015. Konferencen og den tilhørende koncert i Trinitatis Kirke er åben for alle interesserede.

Konferencen Ora pro nobis II: Space, Place and the Practice of Saints’ Cults across the Reformations på Nationalmuseet den 12.-13. marts 2015 handler om helgenkult i middelalderen. Konferencen har særligt fokus på helgenkult i det protestantiske Norden og på helgenkultens virkninger på den anden side af Reformationen.

Ofte forestiller man sig, at de i middelalderen så populære og betydningsfulde helgener bare forsvandt efter Reformationen, men både helgenbilleder og andre erindringer om helgenerne i tekst og musik fortsatte i århundreder efter Reformationen, i nogle tilfælde helt op til vor egen tid.

Forskere fra 11 lande

Konferencen belyser helgenkult på tværs af det 16. århundredes reformationer med deltagelse af forskere fra 11 forskellige lande. Konferencen er støttet af European Science Foundation i forlængelse af et forskningsprojekt ved fem europæiske universiteter (Danmark, Estland, Norge, Ungarn og Østrig) om helgenkultens betydning for national og regional identitet i og efter middelalderen. Forskningsprojektet er ledet af et team ved Det Teologiske Fakultet, KU under overskiften Symbols that Bind and Break Communities

Adskillige helgenberetninger i middelalderen sås på den tid som integrerede dele af historieskrivningen; på den baggrund opstod der et samarbejde mellem det nævnte helgenprojekt og det FKK-støttede projekt Danish Historical Writing before 1225 and its Intellectual Context in Medieval Europe ved Saxo-instituttet på HUM, KU. 

Konferencen er arrangeret af forskere ved Nationalmuseet, Roskilde Universitetscenter, og Københavns Universitet, i et samarbejde mellem de to nævnte projekter: redaktør Martin Wangsgaard Jürgensen (Danmarks Kirker, Nationalmuseet), prof. Mia Münster-Swendsen (middelalderhistorie, RUC), seniorstipendiat Thomas Heebøl-Holm (Saxo, HUM, KU), og lektor Nils Holger Petersen (Kirkehistorie, TEO, KU).

Koncert i Trinitatis Kirke

I forbindelse med konferencen, og som en del af denne, men en del, der kan opleves også uafhængigt af konferencen, arrangeres i samarbejde med Trinitatis Kirke, København, en koncert med musik, der fremhæver helgenkultens og hellighedsforestillingers betydning også for musikalsk komposition gennem tiderne.

Ved koncerten vil der fremføres – hovedsagelig dansk - musik fra middelalderen og op til vor egen tid, om hvordan hellighed kan mødes i (hellige) mennesker og menneskelige handlinger. Der opføres musik fra det 12. til det 21. århundrede. Bl.a. vil der være musik af romantiske komponister som Peter Heise, Niels W. Gade, Richard Wagner, Rued Langgaard, samt en uropførelse af en nyskreven komposition af Nils Holger Petersen.

De medvirkende er Trinitatis Ensemblet: Camilla Toldi Bugge, sopran, Christian Damsgaard, tenor, Rasmus Kure Thomsen, bas, Merete Steffensen, violin samt Søren Christian Vestergaard, orgel.

Der er gratis adgang til både konference og koncert. Koncerten i Trinitatis kirke den 12. marts begynder kl. 19.00 (ca. en times varighed).

Se hele programmet for konferencen

Kontakt: 

Nils Holger Petersen
Lektor
Afdeling for kirkehistorie
Det Teologiske Fakultet
Mail: nhp@teol.ku.dk
Telefon: +45 35 32 36 21