04. december 2015

Fem nye bidrag til fortolkningens historie

BIBELSK EKSEGESE

Professor Mogens Müller står bag en bog med nye bidrag til fortolkningens historie. Hent det nye bind i fakultetets publikationsserie som e-bog.

I forlængelse af professor Mogens Müllers Fire bidrag til fortolkningens historie fra 2010, foreligger der nu i et nyt bind med fem nye bidrag.

Den første artikel handler om Søren Kierkegaards historiske Jesus som troens Kristus. De to næste gennemgår de to lærebøger i nytestamentlig hermeneutik, som blev udsendt af henholdsvis H.N. Clausen i 1840 og Frederik Torm i 1928 med en anden udgave i 1938. Begge bøger blev også udgivet på tysk. Siden følger en artikel om bibelkommentarer i Danmark i tidsrummet 1800-1960, der – foruden at registrere, hvad der foreligger – også går ind på selve kommentargenrens historie og væsen.

- Det sidste bidrag gælder den fortolkningsinteresse, der har behersket store dele af forskningen, for at vise, at forfatterne til evangelierne var ulærde kristne, der ikke selv var i stand til at bidrage med meget andet end at skrive af og samle. Dette bidrog i givet fald til at styrke opfattelsen af, at de var historisk pålidelige, siger bogens forfatter professor Mogens Müller.

Fem nye bidrag til fortolkningens historie er bind 61 i serien Publikationer fra Det Teologiske Fakultet og er på 146 sider. Den kan fås hos Academic Books Jura og koster 150 kr.

Fem nye bidrag til fortolkningens historie er desuden tilgængelig som e-bog og kan hentes gratis under publikationer.

Kontakt:


Mogens Müller Professor
Afdeling for Bibelsk Eksegese
Det Teologiske Fakultet
Mail: mm@teol.ku.dk
Telefon: +45 35 32 36 48