26. maj 2015

Forældre opfatter barnedåben som foreløbig

DÅB ELLER EJ

To forskere ved Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet har for første gang spurgt forældre, hvorfor de vælger eller fravælger at lade deres børn døbe i den danske folkekirke. Den landsdækkende undersøgelse viser, at bevæggrunden for begge grupper er næsten identisk. Det handler om at give børnene det bedste udgangspunkt for at træffe et selvstændigt valg senere i livet.

Det er hverken tradition, medlemskab af folkekirken, eller om vi selv er blevet døbt, der vejer tungest, når vi beslutter, om vores børn skal døbes eller ej. I stedet handler det i høj grad om at tage et individuelt valg, der giver mening for os som familie. Det er en af konklusionerne i en ny landsdækkende undersøgelse af motiver og tanker bag barnedåb udført af to forskere ved Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet.

- Det overraskende er, at individualisering er den altafgørende forklaring på både valg og fravalg af dåb. Dåben er et tilbud på linje med alle mulige andre ting. Det handler om at forme sin egen tilværelse og identitet gennem en lang række valg. For eksempel svarede en af deltagerne i undersøgelsen, at hun godt kan lide den stille og milde religion i folkekirken, fordi den ikke vil sige, hvad hun må og ikke må. Så er der plads til hendes egne valg, siger Karen Marie Leth-Nissen, cand.theol. og ph.d.-studerende, der står bag den nye undersøgelse sammen med cand.mag. i religionssociologi Astrid Krabbe Trolle. 

Billede af dåb

Flere af de adspurgte i interviewundersøgelsen, der fravælger at lade deres børn døbe i folkekirken, vælger andre ritualer i forbindelse med navngivningen. En mor planlægger eksempelvis at plante et træ for sine to børn.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på nye tal fra Kirkeministeriet, der viser at antallet af døbte børn er faldet med 6,9 procent de seneste fem år. Man har dog aldrig spurgt danske forældre direkte, hvorfor de vælger eller fravælger at lade deres børn døbe.
De nye resultater er baseret på en landsdækkende YouGov-spørgeskemaundersøgelse, hvor 1042 forældre med hjemmeboende børn er blevet spurgt om deres valg af dåb. Undersøgelsen er finansieret af Folkekirkens Videnspulje og er suppleret af kvalitative interviews med 25 småbørnsforældre i Sydhavn sogn i København.

Det endelige valg må vente

19 procent af forældrene i den landsdækkende YouGov-undersøgelse fravalgte at døbe deres børn, og mere end halvdelen af disse angav, at det var fordi barnet senere selv skulle vælge, om det ville have et tilhørsforhold til kristendommen. Samme motiv fandt undersøgelsen blandt de interviewede forældre i Sydhavn sogn, der har fravalgt dåb. 

For de forældre I YouGov-undersøgelsen som valgte at døbe deres børn, var det traditionen, markering af barnets navngivning og det danske, som var de vigtigste faktorer bag valget. Den kristne dimension af dåben var nedtonet. Den fyldte dog hos de forældre i interviewundersøgelsen, som valgte dåb:

- Det var vigtigt for de forældre, der tilvalgte dåben at give børnene et kristent og nationalt værdigrundlag med i livet, men for disse forældre ses dåben som foreløbig. Det endelige valg tages af barnet selv i konfirmationsalderen. Overordnet kan man sige, at forældrene ikke vil tage et valg på deres børns vegne, men give dem det bedste udgangspunkt for selv at vælge, siger Astrid Krabbe Trolle og henviser til de forældre i Sydhavn sogn, der deltog i den kvalitative del af undersøgelsen. 


Alt er til forhandling – også dåben

Det at tage en selvstændig beslutning og selv skabe mening i sit liv er altså en afgørende værdi, som forældrene ønsker at give videre til deres børn igennem til- eller fravalg af dåben. Ydre autoriteter som for eksempel medlemskab af folkekirken er ikke lige så afgørende. Miljøet spiller dog en rolle, da deltagelse i kirkelige handlinger i familien og vennekredsen øger tilbøjeligheden til at vælge dåb ifølge YouGov-undersøgelsen.

- Undersøgelsen viser, at den af forældrene, som har de stærkeste følelser, vinder, og afgør, om barnet skal døbes eller ej. Religion er lige som alt andet hele tiden til forhandling og tilvælges i det omfang, den giver mening for forældrene. Man kan sige, at fortællingen om kernefamilien, der træffer sine egne valg er vigtigere end en familietradition, der måske går flere hundrede år tilbage, siger Karen Marie Leth-Nissen og tilføjer, at undersøgelsen har givet en ny forståelse af, hvorfor dåbsprocenten falder.

Download og læs hele undersøgelsen Dåb eller ej? Rapport om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb.

Kontakt

Karen Marie Leth-Nissen
Cand.theol. og ph.d.-studerende
Center for Kirkeforskning
Københavns Universitet
Mail: kmn@teol.ku.dk
Mobil: 30 22 99 73

Astrid Krabbe Trolle
Cand.mag. i religionssociologi og ekstern lektor
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Københavns Universitet
Mail: akt@teol.ku.dk
Mobil: 26 20 94 05

Emner