14. december 2015

Teologisk forsker modtager Forskertalent-bevilling

SAPERE AUDE

Postdoc Frederik Poulsen er en af de udvalgte forskere, der har modtaget Det Frie Forskningsråds Forskertalent-bevilling. Bevillingen er på en halv million kroner og er en del af Sapere Aude-programmet, der har til formål at give de mest talentfulde forskere i Danmark de bedste betingelser for at gennemføre forskning på højt, internationalt niveau.

Postdoc ved Det Teologiske Fakultet Frederik Poulsen modtog tidligere på året en bevilling fra Det Frie Forskningsråd til at undersøge forestillingerne om eksil i Det Gamle Testamente og har nu fået endnu et stort skulderklap.

Han er blandt de udvalgte forskere, der har modtaget Det Frie Forskningsråds Forskertalent-bevilling 2015. Sapere Aude-bevillingerne bliver givet som en ekstra anerkendelse til de yngre forskere, som i løbet af året har modtaget postdoc-stipendier fra Det Frie Forskningsråd.

Bevillingen er på en halv million kroner og tilføjer en international dimension til projektet ”Images of Exile”.

- Jeg er beæret og glad over at modtage bevillingen. Det er en stor chance for mig som ung forsker. Sapere Aude-programmet og den dertil hørende bevilling vil styrke og udbygge mit internationale netværk. Det vil blandt andet give mig mulighed for at samle forskere fra Europa, Israel og USA til en international konference i København. Denne konference vil skabe et mødested mellem de forskellige forståelser af eksil, som man finder i de jødiske og kristne fortolkningstraditioner, siger postdoc Frederik Poulsen, der også vil bruge bevillingen til at tilbringe fire måneder ved universitetet i Bonn, hvor Tysklands førende forsker i Esajas’ Bog, Ulrich Berges, er professor.

Frederik Poulsens undersøger i sit postdoc-projekt forestillingerne om eksil i den gammeltestamentlige profetlitteratur. Ved hjælp af metaforteori vil han vise, at eksilbegrebet omfatter meget mere end blot fysisk landflygtighed. Eksilet henviser til en række udtryk for fremmedgørelse, herunder politisk og social marginalisering, eksistentiel anfægtelse og erfaringen af Guds fravær. F.eks. beskriver profeten Esajas tilstanden i eksil som blindhed, Jeremias skildrer det med billeder for ufrugtbarhed og utroskab, mens Ezekiel fremstiller eksilet som en åndelig død, som folket skal vækkes til live fra.

Projektets overordnede tese er, at eksilet hos disse profeter ikke bare beskrives ved hjælp af billeder, men i sig selv er et billede på lidelse og fremmedgørelse.

Kontakt

Postdoc Frederik Poulsen
Afdeling for Bibelsk Eksegese
Det Teologiske Fakultet
Mail: fpo@teol.ku.dk 
Mobil: 30237140