16. september 2015

I hverdagen er troen til at tage og føle på

HVERDAGSTRO

Med den nye bog Kræften og kraften præsenterer postdoc Christine Tind Johannessen-Henry en hverdagsnær og praksisorienteret forståelse af tro og kristendom. Bogen viser, hvordan kristendom eksisterer i vores hverdagsliv og handler om de måder, troen viser sig på, når vi bliver ramt af kriser og alvorlig sygdom.

- Tro i hverdagen viser sig på måder, vi ikke nødvendigvis forbinder med kristendom. Den mærkes gennem kemodroppet på hospitalet, på en gåtur igennem et sumpet skovområde eller i den iskolde sodavand, der nydes i baghaven. Hverdagstroens udtryk udkrystalliserer sig sjældent i dens autentiske form, når vi beslutter os for at sætte os ned og gruble over, om vi tror på Gud eller ej.

Ordene kommer fra postdoc, cand.theol., ph.d. Christine Tind Johannessen-Henry, der netop har udgivet bogen Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv. Her viser hun hverdagstroens mange facetter gennem citater fra danske kræftpatienter.

Bogen bygger på Christine Tind Johannessen-Henrys ph.d.-afhandling, hvor hun i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses forskningscenter blandt andet gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.043 danske kræftoverlevere. Undersøgelsen viste dengang, at kristen tro eksisterer blandt flertallet af danske kræftoverlevere, og at den har betydning for vores håndtering af sygdomssituationen.

Gud er ikke en enhed

Med den nye bog ønsker Christine Tind Johannessen-Henry at udfolde de forskellige trosudtryk hun stødte på i forbindelse med afhandlingen og skabe forståelse for hverdagstroens plads i kristen teologi.

- Vi skal undgå at måle og fortolke hverdagstroen efter en fagteologisk målestok. Det handler i stedet om at forstå sammenhængen i det forskellige. Netværksteologi handler kort fortalt om, at Gud ikke er en enhed, og at det guddommelige udspiller sig forskelligt alt efter situationen. Gud selv er netop flere og forskellig. Teologi bedrives nødvendigvis også på et metaplan, men står derved i fare for at komme på for stor afstand af de måder, som der tros på i hverdagen, siger Christine Tind Johannessen-Henry.

Hun sammenligner afstanden til hverdagstroen med det, der kan ske i sociologien, når feltarbejder og samtaler munder ud i typeinddelinger, hvor folk anbringes i forskellige kasser alt efter, om de er kristne eller ikke-kristne.

- Mit ønske med denne bog er, at læsere får en aha-oplevelse af trossammenhængene og får øjnene op for, at kristen tro er langt tættere på, langt mere forskellig i sine udtryk og langt mere ’indviklet’ i vores hverdag, end vi måske lige tænker, at den er – også hos mennesker, der retligt betragter sig selv som ateister. Tro er noget, der konstant bliver til på ny i dén specifikke situation, vi står i, og derfor også hele tiden viser sig på anderledes måder.

Krisesituationer danner et overtryk

Et af bogens kapitler viser blandt andet, at troen bliver udtrykt gennem billeder og i forhold til ting, man ikke nødvendigvis kan kategorisere som religiøse i sig selv. Et af eksemplerne stammer fra kræftoverleveren Dan, der efter en hospitalsindlæggelse jævnligt besøger sine afdøde familiemedlemmers gravsted, hvor han drikker en øl med dem og snakker frimodigt.  For Dan er forholdet til gravstedet, øllene og det wienerbrød han indtager på stedet ikke noget, han forbinder med ’religion’ eller det at være ’religiøs’. For ham er kristendom noget, der hører til i gode bibelhistorier og hos sin kirkepraktiserende mormor. Men blandt piletræerne på kirkegården skaber han sine egne ritualer. 

- Tro og det kristne kommer her aldeles specifikt og fysisk til udtryk. Det bliver en håndgribelig nydelse, der på samme tid indebærer samhørighed med de – om man så kan sige – levende afdøde. Dans historie viser, at centrale og specifikt kristne elementer pludselig kan titte frem i helt andre lag og livssituationer. Dan fortæller også, at Paulus-skikkelsen gjorde stort indtryk på ham, da han gik til konfirmations-forberedelse, og han kan stadig huske historien. De forskellige trosforestillinger væver sig uadskilleligt ind i forløbet og livet med kræftsygdom. Denne og de øvrige kræftoverleveres fortællinger viser, at en krisesituation danner en form for overtryk, som skaber en række meget intense trosudtryk.

Christine Tind Johannessen-Henry forsker og underviser blandt andet i sjælesorg. Håbet er derfor også, at bogens pointe om at se ressourcerne i hverdagens brogede troslandskab kan bruges af præster, sygeplejersker, læger og terapeuter i deres daglige møde med mennesker, der gennemgår livskriser. 

Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv er udgivet af forlaget ANIS og er udkommet.