28. april 2015

Ny bog: Religionens grundstof skal frem i lyset igen

RELIGIONSFILOSOFI

Dyrkelsen af det guddommelige og hellige har været fortrængt og misforstået de seneste årtier, ikke mindst takket være den moderne verdens rationaliseringer. Det er ærgerligt, for det guddommelige er ikke noget mystisk, men en grundfølelse, der hører med til det at være menneske. Det er hovedbudskabet i lektor ved Det Teologiske Fakultet Jakob Wolfs bog ”Det guddommelige”, der udkommer i dag.

At sætte ord på noget så abstrakt som følelsen af noget guddommeligt eller helligt kan virke som en umulig opgave. Det er ikke desto mindre, hvad lektor ved Det Teologiske Fakultet Jakob Wolf gør i sin nyeste udgivelse Det guddommelige – fænomenologisk set. Han har i en årrække forsket i etik og religionsfilosofi og læner sig i sin nye bog op ad en af teologiens store spillere, tyske Rudolf Otto og hans skelsættende bog Das Heilige fra 1917. Ligesom Otto mener Jakob Wolf, at det guddommelige hverken kan eller skal indfanges af rationelle begreber.

- Det hellige er et universelt fænomen, der unddrager sig det moderne samfunds rationaliseringsproces, hvor alt gøres op i tallene på bundlinjen. Det guddommelige er et mangfoldigt, hæmningsløst og spontant fænomen, der kan bryde frem, når og hvor det vil. Alle ord og begreber kommer til kort, når de skal beskrive oplevelsen fuldt ud. Følelsen af det guddommelige kan ikke begribes, men den kan tydeliggøres ved, at man sammenholder følelsen med beslægtede følelser, siger Jakob Wolf.

Musikken som analogi

Et redskab til at tydeliggøre en følelse er analogien. Hvad minder denne følelse om? Følelser er altid beslægtede, så ved at sammenligne den med noget andet, bliver den pludselig konkret. En måde at forstå følelsen af det guddommelige på, kan eksempelvis være ved at sammenligne den med musik. Samme mekanisme kan bruges, hvis man skal skelne mellem angst og frygt. Man kan som forælder frygte at miste sine børn i trafikken, men hvis man føler angst, er det ofte rettet mod noget ukendt.

Ifølge Jakob Wolf er fænomenet følelser gennem de seneste årtier blevet beskrevet som noget subjektivt, og i sammenhæng med den kristne pietisme, som noget sentimentalt.

- Jeg ønsker med denne bog en rehabilitering af følelsernes gyldighed og ikke mindst deres gyldighed som erkendelsesorgan. Det guddommelige er ikke noget mystisk, men en grundfølelse der hører med til det at være menneske. Selvom følelsen af det guddommelige er svær at beskrive med almindelige rationelle termer, kan man sagtens tale sagligt og objektivt om den, siger Jakob Wolf, der også kalder det guddommelige for religionens grundstof.

Klokke ved Shwedagon-pagoden i Myanmar. Foto: Jakob Wolf

Ingen religion har patent på det guddommelige

Bogens omslag er illustreret af et foto af en lille pige, der slår på en klokke ved en buddhistisk pagode i Myanmar. Fotoet skal symbolisere emnets interreligiøsitet. Religion er først og fremmest er udtryk for erfaringen af det hellige, og så er det underordnet, hvilken religion det handler om, mener Jakob Wolf.

- Religioner kommer hurtigt til at handle om dogmatik og forskellige læresystemer. Det medfører, at religionerne kommer til at stå som modsætninger, og det er ikke meningen. De har alle en fælles erfaring af det uhåndgribelige. Pointen er, at religion er det, vi mennesker er fælles om. Det er misbrug af den religiøse erfaring at gøre religion til en politisk ideologi og koble den til national identitet. Religionen viser sig i ekstreme former, når den ikke er legitim, siger han.

Bogen Det guddommelige – fænomenologisk set udkommer på forlaget ANIS den 28. april 2015.


Kontakt:

Lektor Jakob Wolf
Afdeling for Systematisk Teologi
Det Teologiske Fakultet
Tlf: +45 35 32 37 15
Mail: jwo@teol.ku.dk