2. maj 2018

Deutsch, bitte: Teologi styrker tysk

Ildsjæle

Et nyt initiativ fra studerende og undervisere på teologi skal styrke kendskabet til tysk sprog og kultur for at styrke teologien

- Der er sket et markant skred i kendskabet til hvor stor betydning tysk kultur, historie og sprog har og har haft på teologi og den danske folkekirketradition. Desværre et skred i den forkerte retning. Den udvikling vil vi gerne bidrage at vende i en mere positiv retning med et initiativ målrettet vores studerende, siger prodekan på Det Teologiske Fakultet, Carsten Selch Jensen og fortsætter:

- Det er vanskeligt at forstå den danske teologiske tradition historisk og aktuelt uden kendskab til tysk sprog og tænkning. Gennem hele historien er der udgået stærke intellektuelle impulser fra det tyske sprogområde til Danmark – man behøver blot tænke på indflydelsen fra fremtrædende teologer som Luther, Bonhoeffer, Barth og Bultmann.

Derfor har undervisere og studerende på teologiuddannelsen i fællesskab startet initiativet: 'Deutsch, bitte: På Det Teologiske Fakultet'. Det bygger på en række tidligere indsatser, og skal over en årrække dels styrke den generelle bevidsthed blandt de studerende om, hvor stor indvirkning den tyske tradition har på teologi i Danmark, og dels styrke de studerendes forudsætninger for at kunne læse tekster på originalsproget. Det vil blandt andet ske gennem foredrag, temadage og særligt tilrettelagte undervisningsforløb.

Teologiske tekster på originalsproget

Ansøgere på teologi, har ikke nødvendigvis de større forkundskaber i tysk. Men der læses tekster på tysk på studiet, selvom mange vil foretrække engelske oversættelser af oprindeligt tyske tekster og lærebøger.

”Skal man blive en dygtig teolog i Danmark skal man også kunne sin historie, og vide hvad vores studium er rundet af. Ellers mister vi noget helt grundlæggende og essentielt”, siger teologistuderende Kristoffer Schmidt-Hansen, som er én af medinitiativtagerne.

Det nye initiativ præsenteres ved et arrangement på Det Teologiske Fakultet, torsdag den 3. maj kl. 17.00 (Karen Blixens Plads 16, lok. 8B.1.14), hvor også den kendte Kierkegaard forsker, lektor Joakim Garff sætter initiativet i perspektiv med sit indlæg:

"Solche Werke sind Spiegel; wenn ein Affe hinein guckt, kann kein Apostel heraus sehen".

Aforismen skyldes filosoffen G.C. Lichtenberg, der sigter til de vanskeligheder, som Shakespeares værker stiller sin læser overfor; men ordene rækker væsentligt videre og udfordrer enhver til at fundere over sine egne sproglige og hermeneutiske kvalifikationer. Foruden hebræisk, græsk og latin læste Kierkegaard ubesværet tekster på tysk, hvilket ikke blot var en forudsætning for at kunne følge med i datidens filosofiske og litterære debat, men også bidrog til at skærpe hans sans for det særegne og særligt danske ved dansk. Ikke alt lader sig oversætte, heller ikke alt hos Kierkegaard, hvad jeg skal godtgøre med nogle eksempler, som kan spejle visse teksters uoversættelighed og indskærpe den deraf følgende nødvendighed af at læse dem på originalsproget”.