5. juli 2019

Stabilt antal ansøgere til teologi i 2019

Nye studerende

Ansøgertallet til teologi på Københavns Universitet er stabilt med en lille stigning, og dekanen glæder sig til at byde de nye studerende velkommen.

De nye studerende 2019
Foto: Josefine Mikuta Poulsen

221 har søgt ind på teologistudiet ved Københavns Universitet fra september. Det er stort set uændret fra sidste år, hvor 219 søgte ind, og det vidner om høj stabilitet i interessen for faget.  Tallene er stadig ubehandlede, og vi kender endnu ikke fordelingen mellem 1. og 2. prioritetsansøgere.

- Teologi er et lille fagområde, hvor små ændringer kan se store ud, men i et længere perspektiv kan vi glæde os over, at vi har et stabilt leje, siger dekan for Det Teologiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen.

På længere sigt forventer fakultetet dog en positiv effekt, når loven om begrænsning af dobbeltuddannelse (uddannelsesloftet) efter alt at dømme bliver lavet om. Teologi har traditionelt mange studerende med anden baggrund i bagagen, men så længe uddannelsesloftet stadig gælder, skal folk med anden uddannelse på bachelorniveau vente seks år, før de kan søge ind.

Mest af alt glæder dekanen sig dog over, at 221 ansøgere i år har valgt teologistudiet. 

- Teologistudiet giver en solid og bred kulturel, historisk og akademisk dannelse. Det handler om at stille de grundlæggende spørgsmål, der skal til, for at man kan forstå, hvem man er, og kende de tankeformer og livanskuelser, der ligger under samfundet og kulturen. Flere dygtige teologer er kun godt for samfundet. Det er forståeligt, at de er efterspurgte. Jeg glæder mig meget til at byde de nye studerende velkommen, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Ansøgere til bacheloruddannelsen i teologi ved KU

Ansøgere
2019 221
2018 219

Bemærk, at dette er tallene direkte fra optagelse.dk. KU offentliggør den detaljerede statistik på baggrund af indberetningstal senere. Tallene her er derfor ikke sammenlignelige med disse.

Svar på ansøgninger 26. juli

Ansøgerne har mulighed for at følge behandlingen af deres ansøgning på selvbetjeningssystemet Mit KU. Ansøgerne får svar på, om de er blevet tilbudt en studieplads fra midnat den 26. juli på Mit KU.

Det Teologiske Fakultet udsender herefter velkomstmateriale til alle optagne, så de nye teologistuderende kan være velforberedte til studiestarten.

Læs mere om søgningen til Københavns Universitet generelt.