10. maj 2019

Ny bog udforsker legenden om Dannebrog

Mirakel

Hvad er den historiske virkelighed bag myten om Dannebrog, der faldt fra himlen? Lektor Carsten Selch Jensen udgiver i samarbejde med danske og estiske forskere en bog, der undersøger historien om danskernes vigtigste nationalsymbol og udfolder det komplicerede og historisk tætte forhold mellem Danmark og Estland.

I år er det 800 år siden, at Danmarks nationalsymbol nummer et ifølge sagnet dalede ned fra himlen under korstogene i Estland, og myten genfortælles og fortolkes flittigt i danske skoler og uddannelsesinstitutioner. Nu udgiver lektor Carsten Selch Jensen fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet i samarbejde med de tre andre forskere Janus Møller Jensen, Kersti Markus & Marika Mägi bogen Da danskerne fik Dannebrog.

Bogen tilbyder læseren et blik ind bag myterne og præsenterer historien om esternes og danskernes indbyrdes forhold, der strakte sig over mange hundred år både før og efter den famøse begivenhed i 1219: Fra vikingetiden og frem vidner arkæologiske fund om indbyrdes handelsforbindelser, som senere blev afløst af korstog og erobringstogter. De to lande kom derved tæt på hinanden men gled også fra hinanden igen pga. historiens bølgegang. Senest er de tætte forbindelser så blev genetableret fx gennem et fælles NATO-samarbejde og stærke handelsmæssige og kulturelle kontakter. 

Bogens fire forfattere – to fra Estland og to fra Danmark – er hver især eksperter inden for deres respektive fagområder, og præsenterer her et nyt bud på, hvordan vi skal forstå et vigtigt kapitel i de to landes fælles historie.

Foto: Slaget ved Lyndanisse, maleri af Christian August Lorentzen.

De fire forskere er: 

  • Carsten Selch Jensen er uddannet historiker og teolog og ansat på Afdeling for Kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

  • Janus Møller Jensen er direktør for Museet på Koldinghus Slot og ekspert i middelalderhistorie.

  • Kersti Markus er professor i kunsthistorie ved Det Humanistiske Fakultet på Tallinns Universitet.

  • Marika Mägi er seniorforsker i middelalderarkæologi ved Det Humanistiske Fakultet på Tallinns Universitet.

Da danskerne fik Dannebrog udgives på forlaget Argo i kommission hos Gads Forlag. 


Læs mere om bogen her.