14. september 2020

Hvor går grænsen for overvågning?

Overvågning

Vi skal passe på, at vi ikke mister privatlivets fred totalt, lød det blandt andet fra tidligere overrabbiner Bent Melchior til dette års teologiske konference om overvågning og frihed. Men hvor går grænsen? Her fortæller to af deltagerne, hvad de fik ud af at deltage i konferencen

Billede fra konferencen
På grund af COVID-19 restriktioner deltog cirka halvdelen af deltagerne i konferencen online, mens resten mødte op på Det Det Teologiske Fakultet begge dage.

Hvor går grænsen for, hvor meget vi skal lade os overvåge? Hvor meget må det koste, og er tryghed altid prisen værd?

Det var blot nogle af de spørgsmål, som deltagerne – hovedsageligt præster og teologer – diskuterede til dette års teologiske konference ”Frihed – under overvågning” på Det Teologiske Fakultet.

Med en global sundhedskrise, der i marts også lukkede store dele af det danske samfund, er debatten om overvågning ikke blevet mindre aktuel. For er den sikkerhed, vi mener at vinde med mere overvågning bedre end et samfund baseret på tillid til det personlige ansvar?

Konferencen søgte at undersøge forholdet mellem frihed og ansvar og mellem tillid og overvågning og havde bl.a. besøg af tidligere overrabbiner Bent Melchior, formand for Grundtvig Akademiet Ingrid Ank og tidligere udenrigsminister og kultur- og kirkeminister Per Stig Møller (K).

Læs her, hvad to af deltagerne fik ud af at deltage i konferencen. 

Anne Rosendahl, gymnasielærer i religion og engelsk

Hvorfor er du med til årets konference?

”Jeg synes, temaet er interessant. Jeg underviser bl.a. i dystopi og overvågning og begge mine fag – religion og engelsk – taler ind i dette tema. Jeg er her for at få et nyt blik på temaet, som er relevant for både unge og gamle. Få noget inspiration.”

Hvad har du fået mest ud af?

”Paneldebatten mellem Bent Melchior og Ingrid Ank var rigtig interessant. Postdoc Mikkel Gabriel Christoffersens forelæsning om skam var også meget anvendelig på flere forskellige planer. Idehistoriker Jens Erik Kristensens foredrag om Michel Foucault satte mange tanker i gang om at overvågning overhovedet ikke er nyt, men at det bare ændrer sig i sin form.”

Er der noget fra konferencen, du kan tage med i dit arbejde som gymnasielærer?

”Ja, netop det med, at det sætter nogle tanker i gang, som jeg kan omsætte til noget, jeg kan bruge i gymnasiesammenhæng. Det er dejligt som underviser at få noget indhold, der ikke bare taler direkte ind i min hverdag, men det er noget, jeg selv kan tænke over og så samtidig bruge i min hverdag.”

Er der nogle af oplæggene, som har rykket til dine egne holdninger ift. overvågning?

”Det har i hvert fald gjort mig bevidst om, at vi overgiver os til overvågning på en måde, som vi ikke nødvendigvis tænker over til hverdag. Men hvor man jo godt kan se, at de fleste af os udleverer meget mere, end vi egentlig har lyst til."

Paneldebat
Paneldebat med tidligere overrabbiner Bent Melchior (t.h.) og leder af Grundtvig Akademiet Ingrid Ank (midten). Sognepræst og teologisk konsulent i Helsingør Stift Eva Holmegaard Larsen (t.v.) var ordstyrer. 

Interview med Karen Giødesen, sognepræst i Skelgårdskirken på Amager

Hvad synes du om årets tema for konferencen – ”Frihed under overvågning”?

”Det er super relevant og aktuelt. Det er jo noget, som virkelig er kommet på dagsordenen det sidste halve års tid på grund af COVID-19.”

Er der noget fra konferencen, du kan tage med i dit arbejde som præst?

”Ja, i høj grad. Jeg har bl.a. fået nogle bogtitler, man kan gå hjem og læse videre i, og masser af spændende betragtninger og forskellige måder at gå til emnet overvågning på. Det er blevet nuanceret i høj grad. Noget, der det sidste halve år virkelig har sat temaet på spidsen, var den dér tendens med at vi var med ”hjemme” i folks stuer, blandt andet hos Kongefamilien og kendte personer. Vi fik et kig ind i mange menneskers private hjem, og det er interessant at sætte i forbindelse med alt det, vi diskuterer nu, synes jeg.”

Er der nogle af oplæggene, som har rykket til dine egne holdninger ift. overvågning?

”Den fuldstændige omvendelse sker sjældent. Men det er klar, at når man bliver opmærksom på andre måder at se tingene på og flere nuancer, så rykker det noget i ens bevidsthed, og på den måde udvides en forståelse af verden jo.”