27. februar 2020

PRIVACY-forsker modtager EliteForsk Rejsestipendium

pris

Ph.d.-studerende Bastian Felter Vaucanson modtager i dag et af de eftertragtede EliteForsk rejsestipendier til sin forskning i privathed ved Solkongens hof. Forskning, der kan være med til at nuancere nutidens forståelse af feltet mellem det private og det politiske

Bastian Vaucanson

Bastian Felter Vaucanson forsker ved Centre for Privacy Studies på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og er en af 20 ph.d.-studerende, der modtager det eftertragtede EliteForsk Rejsestipendium.

Stipendiet gives til meget talentfulde ph.d.-studerende, så de kan opholde sig ved de bedste forskningsmiljøer i verden

Bastians ph.d.-projekt undersøger den historiske fremkomst af privathed i grænsefladerne mellem politik og religion ved Ludvig d. 14.s hof. Han har særligt fokus på biskoppen François de Fénelon, som underviste kongens barnebarn, Hertugen af Bourgogne.  

Stipendiet er på 200.000 kr. og gør det bl.a. muligt for Bastian at udvide sine rejseaktiviteter og sit akademiske netværk. Pengene går hovedsaligt til et ophold i Rom, hvor han ønsker at arbejde med kilder, som findes i Vatikanets arkiver.

Bastians ph.d.-projekt er en joint-degree med Université Rennes 2 og forfattes på fransk. Det har den danske titel ’Magt og selvydmygelse ved Solkongens hof: En undersøgelse af kongelig privathed på Versailles (1689-99)’.

Læs mere om både forskeren og projektet på uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.