31. marts 2020

PRIVACY-forsker skal rådgive politikere om forskning og innovation

udnævnelse

Professor i kirkehistorie Mette Birkedal Bruun træder ind i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd fra 1. april 2020 sammen med fire andre nye medlemmer af rådet

Mette Birkedal BruunDanmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd giver uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologiudvikling og innovation på et overordnet niveau. Fra 1. april 2020 træder professor i kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet Mette Birkedal Bruun ind i rådet og skal dermed være med til at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet. Mette Birkedal Bruun er til daglig leder af det tværfaglige grundforskningscenter Centre for Privacy Studies (PRIVACY), der forsker i privathedsbegrebet set med både kirkehistoriske, idéhistoriske, arkitekturhistoriske, juridiske og samfundsfaglige briller.  

Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Ny formand for rådet er professor Frede Blaabjerg. Se hele rådets sammensætning på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.