20. maj 2020

To forskningsprojekter modtager millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

FORSKNING

To forskere fra Det Teologiske Fakultet har modtaget millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. Bevillingerne går til et projekt om apokalyptikkens rødder i den antikke jødedom og et projekt om soundscapes og hverdagsliv ved hofferne i Versailles og Rosenborg

Billede af Jesper Høgenhaven
Professor Jesper Høgenhaven har modtaget en flot bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til sit projekt om apokalyptikkens rødder.

Danmarks Frie Forskningsfond finansierer hvert år fri forskning for omkring 1,5 milliarder kroner. Bevillingerne gives til projekter og aktiviteter, som udspringer af forskernes egne idéer, og som er af høj videnskabelig kvalitet.

Professor Jesper Høgenhaven fra Afdeling for Bibelsk Eksegese og lektor Christine Jeanneret fra Centre for Privacy Studies på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet er i år blandt modtagerne af de eftertragtede forskningsbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Apokalypsens tidligste rødder

Professor Jesper Høgenhaven fra Afdeling for Bibelsk Eksegese ved Det Teologiske Fakultet har fået bevilliget 6.190.866 kroner til forskningsprojektet AMRAM: Apocalypticism: Manuscripts, Rewriting, and Authority Management.

Apokalyptiske forestillinger om verdens undergang og om katastrofer, der leder frem til endetiden, har fascineret mennesker til mange forskellige tider.

Med projektet AMRAN undersøger Jesper Høgenhaven og et hold af forskere apokalyptikkens rødder i den antikke jødedom. Jesper Høgenhaven skriver om projektet:

”I de aramæiske tekster blandt Dødehavsrullerne fra Qumran har vi de tidligste eksempler på en litteraturtype, hvor bibelske figurer bliver nyfortolket og gjort til modtagere af guddommelige åbenbaringer med et dualistisk indhold. Disse tekster viser os apokalyptikkens tidligte stadier.

AMRAM vi afdække mekanismerne bag disse forestillingers opståen, karakteristika og funktioner, og særligt undersøge, hvordan denne form for tekster er skrevet med henblik på at opbygge, vedligeholde og forny autoritet, og hvad der gør dem effektive til det formål. En enkelt tekst, Visions of Amram (4Q543-547) tjener som test case.”

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Frie Forskningsfond om AMRAM her.

Lyde og hverdagsliv ved hofferne i Versailles og Rosenborg

Lektor Christine Jeanneret fra Centre for Privacy Studies ved Det Teologiske Fakultet har fået bevilliget 3.263.377 kroner til forskningsprojektet SOUND: Soundscapes of Versailles and Rosenborg.

Billede af Christine Jeanneret

Om projektet skriver Christine Jeanneret:

”Hvordan lød fortiden, og hvordan kan vi rekonstruere dens lyde på museumsudstillinger? Lyde har fundamental indflydelse på hvordan vi oplever et sted, men det er aldrig blevet forsøgt at bruge lyde og støj, hørelse og lytning i studier af hoffets historie. I SOUND vil vi studere soundscapes og hverdagsliv ved hofferne i Versailles og Rosenborg ud fra den soniske histories perspektiv. Vi vil undersøge lyde som genereres af mennesker på tværs af sociale klasser og køn (kongelige familier, tjenere, elskerinder, handlende), af dyr, mekaniske genstande (klokker, vogne, køkkenredskaber, våben), kunstneriske lyde (musik, underholdning) og naturlige lyde (vand, vind, ild). Indtil for nylig har den historiske forskning været veltalende, men temmelig tunghør; ligesom museer har været overvejende tavse. Vi vil udfordre de perspektiver på steder som primært baseres på det visuelle, og som dermed er fikseret, umiddelbar og som implicerer afstand og et perspektivisk blik. Som kontrast er lyd ’immersiv’ og dynamisk; den bevæger sig gennem rummet og involverer derfor tid og mennesker som lydskabere. Lyd tvinger også fokus over på den menneskelige krop som en af dens væsentligste kilder, og giver os anledning til at undersøge spørgsmål om køn såvel som om sociale, kulturelle og politiske betydninger. Et af dette projekts resultater vil være realiseringen af en udstilling med soundscapes på Rosenborg i 2023 med det formål at formidle historie henvendt til publikums ører, ikke kun deres øjne.”

Besøg Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside og læs mere om forskningsprojekterne her.