6. maj 2021

Kirkeministeriet udpeger Thomas Hoffmann som medlem af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund

Trossamfund

Når Kirkeministeriet fremover skal vurdere, om et trossamfund uden for folkekirken bør anerkendes eller ej, bliver det med rådgivning fra professor mso Thomas Hoffmann

Billede af Thomas Hoffmann
Foto af Thomas Hoffmann: Adam Ronan

Professor mso Thomas Hoffmann skal fremover rådgive Kirkeministeriet i sager, hvor trossamfund og menigheder uden for folkekirken søger om anerkendelse. 

Han er netop blevet udpeget af Kirkeministeriet som medlem af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund, som består af fagkyndige inden for religionshistorie, religionssociologi, teologi og jura. Udvalget indstiller, hvorvidt en ansøgning om anerkendelse som trossamfund eller menighed bør imødekommes, mens Kirkeministeriet på baggrund af udvalgets vejledning træffer den endelige beslutning. 

Thomas Hoffmann er leder af Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet og leder også den nye kandidatuddannelse i Interreligiøse Islamstudier, der begynder til september. Og det er netop på grund af sin religionshistoriske baggrund og islamologiske kompetencer, at Thomas Hoffmann er blevet udpeget som medlem:

“De muslimske trossamfund er i vækst over hele Europa, så jeg forudser, at jeg får rig mulighed for at sætte min faglighed i spil sammen med de andre udvalgsmedlemmer,” siger Thomas Hoffmann og fortsætter:

“Loven har derudover en definition for, hvad en religion er og gør, samt hvad der kræves for at få en statslig anerkendelse med deraf følgende pligter og rettigheder. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere fundamentalt grundlæggende at arbejde med end dette krydsfelt af religionsdefinitioner, statsmagt, jura og anerkendelsesmandat.” 

Thomas Hoffmann er ikke i tvivl om, at udvalget vil blive udfordret af forskellige foreninger, der ønsker anerkendelse som trossamfund eller menighed, men som bryder med normen for, hvad der forstås som religion. Han fremhæver desuden § 3 i “Lov om trossamfund uden for folkekirken”, der handler om, hvorvidt et ansøgende trossamfund opfordrer eller foretager handlinger, der strider mod Danmarks love. Det er en problematik, der ifølge Thomas Hoffmann er lige så alvorlig og udfordrende som en vurdering af anerkendelse som trossamfund: 

“Her er vi inden for samme sfære som den såkaldte forkynder- eller imamlov, der handler om religiøs undervisning, der billiger visse strafbare handlinger,” siger han. 

Thomas Hoffmann ser frem til samarbejdet i udvalget, og er da også glad for at blive udpeget: 

“Personligt og fagligt er jeg selvfølgelig glad for udpegningen. På det institutionelle niveau synes jeg også, at det er fornemt, at Det Teologiske Fakultet har en sådan faglig spændvidde, at det også kan tilbyde udvalget religionshistoriske repræsentanter.”