13. december 2021

Københavns Universitet lancerer nyt videnscenter op til HKH Kronprinsesse Mary's 50-årsfødselsdag

NYT CENTER

Forskere og praktikere i tæt samarbejde om at finde løsninger på svære samfundsproblemer. Det er visionen bag et nyt videnscenter ved Københavns Universitet, der lanceres den 2. februar 2022 op til HKH Kronprinsesse Marys 50-årsfødselsdag tre dage senere.

Foto af hovedbygningen
Foto: Christoffer Regild

Det nye center får navnet Crown Princess Mary Center – solving problems through research and partnerships og skal binde tværfaglige forskningsmiljøer sammen med myndigheder, virksomheder og civilsamfundets organisationer. Målet er at skabe nye netværk og samtidig udvikle og formidle ny viden.

HKH Kronprinsesse Mary bliver ud over at lægge navn til centret også tilknyttet dets ’Advisory Committee’, som har en rådgivende funktion i forhold til centrets opgaveløsning.

”Danmark har en stærk tradition for at skabe forandringer gennem brede partnerskaber. Og her er forskningen en vigtig medspiller. Jeg ser frem til, at vi med det nye center kan gøre forskernes indsigter og metoder tilgængelige for beslutningstagere og bidrage med viden, der inspirerer til innovative løsninger til gavn for os mennesker og vores samfund,” udtaler HKH Kronprinsesse Mary.

Om samarbejdet siger Henrik Wegener, rektor for Københavns Universitet:

”Med det nye Crown Princess Mary Center får vi en fantastisk mulighed for at udvide vores gode samarbejde med virksomheder, civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Vi er glade og taknemmelige for HKH Kronprinsessens opbakning til det vigtige arbejde og ser frem til, at vi sammen skal opbygge et unikt og tværfagligt vidensmiljø.”

Centret er oprettet af Det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige, Det Teologiske og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og har fokus på aktuelle samfundsudfordringer med mennesket i centrum. Det betyder blandt andet, at centret vurderer de menneskelige konsekvenser, som teknologi-, videnskabs- og samfundsudviklingen kan medføre. F.eks. i forhold til digitalisering, klimaudfordringer, demografiske ændringer, identitets- og rettighedsspørgsmål.

Københavns Universitet grundfinansierer det nye center. Herudover har den filantropiske forening Realdania givet tilsagn om en supplerende bevilling på 25 mio. kr., som de første fem år skal understøtte centrets arbejde med at etablere nye, faglige partnerskaber på tværs i samfundet og i samarbejde med andre relevante forskningsinstitutioner. Bevillingen skal bidrage til de første års metodeopbygning, til konkrete partnerskaber om f.eks. de fysiske rammers indvirkning på arbejds-, hverdags- og fritidslivet samt til deling af den viden, der bliver skabt undervejs i centrets arbejde.

Realdanias administrerende direktør, Jesper Nygård, siger:

”Stærke fællesskaber er afgørende for at løse nogle af samfundets mest komplekse problemer. Derfor arbejder vi i Realdania også på en lang række områder inden for vores felt det byggede miljø med partnerskaber på tværs i samfundet. Det gør vi f.eks., når vi i BLOXHUB bidrager til at udvikle nye bæredygtige byløsninger i et samarbejde mellem forskning, det offentlige Danmark og det private erhvervsliv. Det nye center på Københavns Universitet er et vigtigt og nytænkende initiativ, og vi er glade for at kunne være en del af arbejdet med at sætte forskningen endnu mere i spil i løsningen af de store samfundsudfordringer.”

Crown Princess Mary Center åbnes formelt af HKH Kronprinsesse Mary ved et arrangement på Københavns Universitets Søndre Campus den 2. februar 2022 kl. 15.00-16.30, hvor de inviterede gæster bl.a. kan opleve forskere, studerende og beslutningstagere i samtale om, hvordan videnspartnerskaber kan inspirere til nye og innovative løsninger.

Fakta om Crown Princess Mary Center 

  • Crown Princess Mary Center – solving problems through research and partnerships (marycenter.ku.dk) er et nyt videnscenter på Københavns Universitet for anvendt og tværfaglig forskning inden for human- og samfundsvidenskaberne. Centret skaber rammer for videnspartnerskaber mellem forskningsmiljøer og en bred kreds af samfundsaktører, som i fællesskab udvikler og formidler ny viden og indgår i faglige netværksaktiviteter.
  • Centrets styregruppe består af dekanerne fra Det Humanistiske, Det Juridiske, Det Samfundsvidenskabelige og Det Teologiske Fakultet på København Universitet. Centret er beliggende i lokaler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Botanisk Have.
  • Centret ledes af Simon Kjær Hansen, som tiltrådte arbejdet med at opbygge det nye center i september 2021 (hvor det gik under det foreløbige navn Copenhagen Center for Public Policy). Tidligere har Simon Kjær Hansen været en del af den globale ledelse i by- og klimaorganisationen C40, vicedirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning samt embedsmand i Finansministeriet og i den engelske regerings Cabinet Office.
  • Centrets ’Advisory Committee’ får en rådgivende funktion i forhold til centrets opgaveløsning og forventes etableret i 2. kvartal 2022 med ca. 15-20 medlemmer sammensat bredt af repræsentanter fra offentlige, private, civilsamfunds- samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Kontakt

Simon Kjær Hansen
Leder af Crown Princess Mary Center
Telefon: 31 38 12 43
Mail: shansen@samf.ku.dk

Søren Bang
Journalist og pressekontakt
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 29 21 09 73
Mail: sba@samf.ku.dk

Emner