28. april 2021

Over 250 har ansøgt om optag på teologisk efteruddannelse

TEOLOGISK EFTERUDDANNELSE

Dekan på Det Teologiske Fakultet Carsten Selch Jensen er ikke overrasket over det høje ansøgertal til den nye teologiske efteruddannelse for akademikere. Det understreger behovet for, at fakultetet bliver undtaget for dimensionering af den ordinære teologiuddannelse, siger han

Foto: Jakob Dall / Københavns Universitet
Foto: Jakob Dall / Københavns Universitet

At den danske folkekirke lider under præstemangel er der intet nyt i. For at komme den udfordring til livs, vedtog Folketinget i december 2020 en lovændring - den såkaldte §1a - som har gjort det muligt for kandidater med en ikke-teologisk kandidatgrad at tage en teologisk efteruddannelse med henblik på at kvalificere sig til at søge en præstestilling i folkekirken. 

Det har fået ikke mindre end 250 personer til at ansøge om optag på den nye efteruddannelse. Selvom Det Teologiske Fakultet kun kan optage max 30 §1a-ansøgere i det akademiske år 2021/22, er dekan Carsten Selch Jensen ikke overrasket over den store interesse for teologistudiet og præsteembedet:

“Det teologiske studium har en lang tradition for at tiltrække studerende, der har andre uddannelser og karrierer i bagagen. Den store interesse bekræftes i øvrigt også af et stigende ansøgertal gennem de seneste år på bacheloruddannelsen i teologi. Vi ved også, at vores primære aftagere netop nu efterspørger flere teologiske kandidater." 

Derfor er det ifølge Carsten Selch Jensen også paradoksalt, at den ordinære teologiuddannelse kan se frem til en yderligere dimensionering, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har varslet. Uddannelsen i teologi har været dimensioneret siden 2014. 

“Både på Aarhus Universitet og Københavns Universitet er vi nødt til at sige nej til kvalificerede ansøgere, der ønsker at tage hele uddannelsen, og i stedet nu tage imod andre studerende, der kommer til at nøjes med en kort efteruddannelse,” siger han og tilføjer, at Det Teologiske Fakultet er parate til at hjælpe med præstemanglen:

“Vi vil meget gerne optage nogle af de mange kandidater, som brænder for at skifte spor fra andre karrierer og blive præst i den danske folkekirke. Men det kræver, at vi bliver undtaget for dimensioneringen af den ordinære teologiuddannelse.” 

Den nye efteruddannelse vil foregå på de teologiske uddannelser på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Det forventes, at flertallet af de studerende, som tager det det selvbetalte uddannelsesforløb, vil gøre det på deltid.

Alle teologiske fag er repræsenteret i uddannelsesforløbet inkl. et valgfag i Gammeltestamentlig eksegese. Uddannelsesforløbet ser i hovedlinjer således ud: 

Uddannelsesforløb for ansøgere med kandidatgrad:

Nytestamentlig græsk 1+2                                         (30 ECTS)

Bibelkundskab                                                             (7,5 ECTS)

Etik og religionsfilosofi 1+2                                       (15 ECTS)

Kirke og Teologihistorie 1+3                                     (22,5 ECTS)

Dogmatik med Økumenisk Teologi 1+2                   (15 ECTS)

Det Nye Testamentes Eksegese 1+2+3                     (30 ECTS)

Det Gamle Testamente valgfag                                 (15 ECTS)

Praktisk Teologi                                                           (15 ECTS)

Læs mere om efteruddannelsen i teologi på Kirkeministeriets hjemmeside her. 

Læs interview med dekan Carsten Selch Jensen på Kirke.dk her.