26. november 2021

Sapere Aude-bevilling til forskning i de ældste jødiske samfund uden for Palæstina

VOV AT VIDE

Sapere Aude betyder ’Vov at vide’, og hvert år uddeler Danmarks Frie Forskningsfond en række Sapere Aude-bevillinger til excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt. En af dette års bevillingsmodtagere er lektor Frederik Poulsen fra Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Han får bl.a. mulighed for at etablere og lede en forskergruppe, der i de kommende år skal se nærmere på de ældste jødiske samfund uden for Palæstina.

Frederik Poulsen
Frederik Poulsen

Hvad handler dit projekt om?
Mit projekt handler om de ældste jødiske samfund uden for Palæstina. De ældste kilder, vi har, rummer meget forskellige syn på at leve i det fremmede. Det gælder især i spørgsmålet om at vende tilbage til Jerusalem, om forholdet til magthaverne og om religion og kultur i det nye land.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?
Eksil og en tilværelse uden for slægtens hjemland er centrale temaer i Det Gamle Testamente. Jeg har tidligere undersøgt de billeder, som de bibelske tekster bruger om at leve i eksil. I dette projekt er jeg nu optaget af at kortlægge og forstå alle de forskellige skildringer af livet i det fremmede.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?
Det nye i mit projekt i forhold til tidligere undersøgelser er anvendelsen af teori fra moderne diasporastudier. Det giver en skarpere forståelsesramme, men der er samtidig en risiko for misforståelser og metodiske fejlslutninger. Tekstmaterialet er også ret forskelligartet. Fra arkivmateriale med regnskaber og gældsbreve til avancerede fortællinger.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?
Undersøgelsen af de jødiske samfund i oldtiden og forholdet mellem hjemland og diaspora kan ikke bare gøre os klogere på tilblivelsen af jødedommen, og hvorfor Det Gamle Testamente rummer så forskellige opfattelser af at leve i det fremmede. Studiet af de gamle tekster og samfund kan også bidrage til forstå nogle af de dilemmaer, som religiøse minoriteter står i i dag.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?
En Sapere Aude-bevilling er en stor chance for mig. Jeg er meget glad. Vi har et lille, men stærkt miljø for videnskabelige bibelstudier i Danmark. Mit projekt bidrager til den fortsatte udvikling af faget og til det fortsatte studium af disse fascinerede og vedkommende tekster. For mig selv har det især betydning, at jeg får mulighed for at få mere erfaring som forskningsleder.

Lidt om mennesket bag forskeren
Jeg er gift med Maren, som er hospitalspræst, og sammen har vi Johan (10 år), Samuel (7 år) og Ada (3 år). Vi bor på det naturskønne Stevns, et stenkast fra Østersøen. Jeg er familiemenneske med stort F, og fritiden bruges med dem: Klaverspil, badeture og bygge ting af træ. Vi holder af at rejse, især til Mellemøsten, og udblik til verden går gennem min faste avis, Weekendavisen, som jeg læser fra ende til anden.

Projekttitel
Divergent Views of Diaspora in Ancient Judaism

Læs mere
Læs mere hos Danmarks Frie Forskningsfond

Emner