2. juli 2021

Stor millionbevilling til forskning i samspillet mellem teologi og medicin i 1700-tallets Danmark-Norge

Millionbevilling

Lektor i kirkehistorie og dr.theol. Tine Reeh har modtaget en stor bevilling på 5,7 millioner kroner fra VELUX FONDEN

Dekorativt billede
Billede t.v.: Portræt fra 1700-tallet af person, der lider af melankoli, tegnet af en teolog (foto: Science Museum Group/Wikipedia Commons). Billede t.h.: Uddrag fra Det Teologiske Fakultets rådgivning til den enevældige danske konge vedrørende en forbryder med forstyrrede “melankolske” træk.

Er der sammenhæng mellem 1700-tallets religiøse fokus på ’det indre menneske’ og moderne menneskers opfattelser af mental sundhed? Havde datidens religiøse mode, pietismen, og de mange selvhjælpsbøger til at diagnosticere sjælen indflydelse på almindelige menneskers oplevelse af deres eget og andres psykiske helbred?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som lektor i kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet Tine Reeh og professor emeritus i psykiatri Ralf Hemmingsen vil undersøge i deres kollektive forskningsprojekt "MANAGING MELANCHOLY. Dynamics of Theology and Medicine in 18th-century Denmark-Norway". 

Projektet har netop modtaget en stor kernegruppebevilling på 5,7 millioner kroner fra VELUX FONDEN. 

Om projektet fortæller Tine Reeh:

"Nye digitale redskaber giver os adgang til et stort kildemateriale, hvor borgere i forbindelse med retssager selv får ordet. Her beretter de om, hvordan de oplever akutte kriser, sjælelige lidelser og psykisk sygdom. Det kan give os ny viden om en dynamik mellem teologi og medicin, som fik håndgribelig betydning for den retspsykiatriske udvikling og for individets retsstilling. Projektet kan dermed kaste nyt lys over religionens omstridte betydning for den vidt forgrenede mentalitetsforandring på individuelt, socialt og institutionelt niveau, som fandt sted i oplysningens århundrede."

Hvert år inviterer VELUX FONDEN human- og samfundsvidenskabelige og institutter til at indsende interessetilkendegivelser med projektforslag til kernegruppeprogrammet, står der på fondens hjemmeside. Forskningsprojekterne skal fungere som ’trædesten’ for karriereudvikling og etablering af forskningsmiljøer og styrke institutternes forskningsstrategiske udvikling og undervisning. Alle projekter, der modtager bevillinger, har været gennem to uafhængige, internationale fagfællebedømmelser i konkurrence med mange andre ansøgninger fra hele paletten af humanvidenskabelige fagområder og emner.

I år bevilliger VELUX FONDEN 41 millioner til otte vidt forskellige forskningsprojekter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, RUC og Aarhus Universitet. Besøg fondens hjemmeside her og læs mere om alle projekterne.