9. februar 2021

Efteruddannelse for ikke-teologiske kandidater med henblik på præstestilling

EFTERUDDANNELSE

Kandidater, som har en ikke-teologisk kandidatgrad, kan nu tage en teologisk efteruddannelse med henblik på at kvalificere sig til at søge en præstestilling i folkekirken

Foto: Rasmus Degnbol / Københavns Universitet
Foto: Rasmus Degnbol / Københavns Universitet

På baggrund af ændring og udvidelse af ”Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken” §1a, som blev vedtaget af Folketinget den 15. december 2020, er der nu åbnet mulighed for en supplerende adgangsvej til præstestilling i den danske folkekirke jf. følgende:

”Kirkeministeren kan efter anmodning give en person, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, men som har bestået kandidateksamen ved et dansk universitet eller en anden offentlig anerkendt udenlandsk eksamen på kandidatniveau, og som har bestået et af kirkeministeren individuelt sammensat teologisk efteruddannelsesforløb på baggrund af ansøgerens forudgående kompetencer og kvalifikationer, tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken.”

Efteruddannelsen er normeret til 150 ECTS, dvs. 2,5 års fuldtidsstudier, hvoraf 30 ECTS skal bruges på nytestamentlig græsk. Uddannelsen kan også tages på deltid. Sammensætningen af fag afhænger derudover af, om ansøgeren kan få godkendt fag fra tidligere studier, men et typisk uddannelsesforløb ville kunne indeholde følgende fag.

Bachelorfag:

Propædeutisk græsk: 30 ECTS (Studerende som har opnået tilsvarende græskkundskaber fx gennem en gymnasial uddannelse eller tilsvarende vil kunne forvente at få godskrevet dette fag og vil dermed hurtigere kunne komme i gang med de egentlige teologiske fag.)

Bibelkundskab, 7,5 ECTS

Kirke- og Teologihistorie 1 og 3: 22,5 ECTS

Etik og Religionsfilosofi 1 og 2: 15 ECTS

Dogmatik med økumenisk teologi 1 og 2: 15 ECTS

Det Nye Testamentes Eksegese 1 og 3: 15 ECTS

Praktisk Teologi: 15 ECTS

Kandidatfag:

Kernefag i Etik og Religionsfilosofi 1: 15 ECTS

Kernefag i Dogmatik med Økumenisk Teologi 1: 15 ECTS

eller

Kernefag i Det Nye Testamentes Eksegese 1: 15 ECTS

I tillæg til det akademiske efteruddannelsesforløb vil kandidater, som ønsker ansættelse som præst i Folkekirken skulle tage et semester på Pastoralseminariet i København eller Aarhus.

Forventet studiestart: Uge 36 2021

Forventet pris: 55.00- 70.000 i alt.

Ansøgningsfrist: Endnu ikke fastsat. Det forventes, at ansøgere skal søge via Kirkeministeriet. Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside her